V plynových komorách Osvětimi hynuli i katolíci židovského původu

Svět zná jméno sv. Edith Steinové, karmelitky, řeholním jménem Terezie Benedikta od Kříže. Německá konvertitka ze židovství, která se ukrývala v klášteře v holandském Echtu, zahynula r. 1942 v osvětimské plynové komoře. Nebyla zdaleka jedinou obětí z řad židovských konvertitů ke katolické víře, jen z Holandska jich bylo odvezeno spolu se sv. Edith Steinovou několik desítek. Vídeňský kardinál Theodor Innitzer píše v dopise papeži Piovi XII., že z Rakouska hitlerovci deportovali do táborů 11 tisíc pokřtěných Židů.

Jednou z obětí nacistického zločinného šílenství byl i Wolfgang Paulus Bernheim, konvertita ze židovství a benediktinský řeholník. Narodil se r. 1923 v německém Augsburgu v židovské rodině průmyslového podnikatele. Jeho otec konvertoval koncem 20. let do Katolické církve a dal se pokřtít. Svátost zrození k novému životu v Boží milosti nechal udělit i svému synovi, ještě dítěti. Wolfgang ve svém rodišti studoval na benediktinském gymnáziu. Po protižidovském pogromu, vyprovokovaném 9. listopadu r. 1938 nacisty, jenž vstoupil do dějin pod názvem „křišťálová noc“, bylo vydáno nařízení, že všichni etničtí Židé musí odejít z německých škol. Benediktinské gymnázium v Augsburgu bylo později nacistickým režimem zrušeno, což postihlo nakonec všechny katolické školy.

Wolfgangův otec a matka uprchli před nacistickým pronásledováním do Švýcarska, Wolfgang do Holandska, kde vstoupil do benediktinského kláštera ve Vaalsu. Po věčných slibech dostal řádové jméno Paulus. Německá agrese však Holandsko neminula, r. 1940 bylo obsazeno wehrmachtem. O dva roky později zahájili nacisté deportace Židů. Katoličtí biskupové se souhlasem papeže Pia XII. vydali proti tomu plamenný pastýřský list, který byl přečten v neděli 26. června r. 1942 ve všech katolických chrámech.

Pomsta nacistů na sebe nenechala dlouho čekat. Gestapo a SS se zaměřily především na katolíky židovské krve. Prováděly razie v klášterech, kde řeholní osoby musely předložit doklady o svém „árijském původu“, a konaly tam domovní prohlídky, aby zjistily, jestli tyto řeholní instituce neukrývají Židy. To se stalo osudným pro sv. Edith Steinovou a pro jeji sestru Rosu, rovněž tak ale i pro bratra Pauluse.

Německá okupační správa vydala nejprve prohlášení, že Židé se mají sami a dobrovolně přihlásit k deportaci. Paulusův řádový spolubratr Petrus Joos Niessen měl kontakty na holandský odboj a radil mu, aby uprchl a skryl se u odbojářů v ilegalitě. Paulus váhal a modlil se k Pánu o radu. Nakonec se rozhodl pro dobrovolný nástup k deportaci. Svůj krok odůvodnil tím, že nacisté by se za jeho útěk pomstili všem spolubratřím v klášteře postřílením nebo odvozem do koncentračních táborů. Jeho spolubratr a osobní přítel Niessen ho doprovázel na seřadiště k deportaci a prosil jej, aby si to ještě rozmyslel a zachránil sám sebe. Paulus byl ale pevně rozhodnut. Chtěl raději dát v sázku vlastní život, než by ohrozil své spolubratry. 28. srpna byl deportován do Osvětimi, kde šel ihned do plynové komory.

Je Wolfgang Paulus Bernheim mučedníkem? Samozřejmě. Nejprve byl pronásledován za to, že je Žid. Potom byl odeslán do Osvětimi za to, že je katolický Žid. Jeho oběť života byla projevem lásky k bližnímu, jež – podle slov Kristových – „dává život za své přátele“ (Jan 15,13). Volil raději smrt, než by ohrozil na životě své klášterní spolubratry.

Eduard Werner 8/2009, Fels 9/2009, volný překl.   -ram-

Vydáno:17.2.2012 Zobrazeno:1673
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200