Raffaella Aguzzoni

Se smutkem v srdci informujeme, že 5. listopadu 2015 v 18.30 v Bolonii (Itálie) po dlouhé a těžké nemoci zemřela prezidentka Mezinárodního výboru Rytířstva Neposkvrněné sestra Raffaella Aguzzoni. Bylo jí 56 let a patřila do institutu Panny Marie Neposkvrněné otce Kolbeho. Měli jsme se možnost s ní setkat během mezinárodního setkání MI v Římě. Sousední Polsko navštívila několikrát. Pro MI mnoho vykonala a doufáme, že i v nebi bude pracovat pro MI, a nám tak pomáhat, přesto zde na zemi nám bude chybět.

Prosíme Vás, vzpoměňte na naši zemřelou sestru ve svým modlitbách.

Uvádíme osobní svědectví Raffaely, které poskytla po volbě prezidentkou MI r. 2010:

"Poprvé jsem uslyšela o Otci Kolbem, když byl ještě blahoslaveným. Potkala jsem tenkrát jednu misionářku Neposkvrněné Otce Kolbeho a ta mi dala knížku, kterou si dobře pamatuji, protože měla charakteristický pomerančový obal s titulem: „Viděl jsem Otce Kolbeho“, autorem byl O. Luigi M. Faccenda OFMConv.

Při četbě knihy mne na postavě Otce Kolbeho fascinovalo, jak on pochopil, že byl milován Bohem, že byl „tak zázračně“ stvořen (srvn. Žalm 138) a proto je „velký a krásný“, protože nosí v sobě obraz Boha a podobá se mu. Zaujalo mne rovněž, že Otec Kolbe si tento objev nenechal pro sebe, ale přál si, aby každý člověk mohl v sobě odhalit tuto důstojnost, pro niž ho Bůh stvořil. Právě tady se zrodila jeho vášeň pro misie a vroucí touha získat pro Boha každé srdce, které na zemi bije, vlít do něho novou naději, lásku, světlo a sílu.

Své velké misijní dílo realizoval s prostotou a delikátností, jak o tom svědčí události jeho života, v nichž ukazoval svoji hlubokou otcovskou i mateřskou starost, aby každý člověk mohl zakusit Boží lásku. Mám na mysli jeho ideu založení Niepokalanowa, jeho snahu být pro každého pomocí při hledání místa, na němž by mohl vydat ze sebe to, co je nejlepší a realizovat tak plány Neposkvrněné. Mám na mysli jeho odvahu užívat všechny vhodné prostředky, jak přinést celému světu slova evangelia zabarvená tou zvláštní barvou, jakou je barva Neposkvrněné. Mám na mysli jeho neustálý zápal, vyjádřený každodenní obětí sebe samého podle hesla: „pracovat a trpět až do smrti“, což se stalo ještě více realitou v poslední etapě jeho života, v mučednictví. Mám na mysli jeho schopnost spojit hluboký duchovní život s velikostí jeho samotného jakožto člověka. W tomto kontextu se mi zdají být podstatné některé momenty z jeho pobytu v koncentračním táboře, které nám ukazují, jak se v noci modlil, jak přikrýval ty, kteří trpěli zimou a jak utěšoval zoufalé. Myslím na Otce Kolbeho a obdivuji ho, neboť se ukázal být velkým člověkem a zároveň tolik nám blízkým, když nám zanechal myšlenku odevzdání se Neposkvrněné. Ukázal nám krásu a velikost, k níž jsme povoláni směřovat a nenechal nás sobě samým, nýbrž odhalil nám způsob, jak toho dosáhnout s nadpřirozenou milostí v každodenním životě, při běžných záležitostech za neustálého prohlubování oběti sebe samých skrze nejčistší ruce Neposkvrněné.

Proto chci dnes říci „děkuji ti“, Otče Maxmiliáne za to, že jsi byl člověkem jednoty a dialogu, za to, že jsi uměl za různých okolností uvést do života Boží slovo, za to, že jsi zanechal živý a pravdivý vzor pro mne a pro všechny, kteří tě potkávají. Děkuji, protože tvůj život přetrvává v mém i v našem životě natolik, nakolik dovolíme Neposkvrněné, aby nás formovala a proměňovala tak, jak formovala svého Syna. Děkuji, protože úkol, který jsi nám svěřil, je stále aktuální, neboť každý člověk neustále potřebuje lásku takové Matky, jakou je Neposkvrněná. Děkuji, protože jsi nás naučil nebát se dát všechno jí, abychom byli schopni přiblížit se každému člověku, jehož potkáváme a který od nás očekává, že ho obejmeme jako otec a matka. Děkuji ti za to, že dnes jsem misionářkou Neposkvrněné!

Několik dní před výjezdem na misie do Kalifornie (USA) mi má generální představená řekla: „Pamatuj si, jedeš do Spojených států, kde MI je velice silné. Uč se a buď připravena ukázat se vhodnou k tomu, co budou od tebe žádat!”. Odjela jsem s tímto posláním, zůstala na misiích 9 let a mohu říci, že v té době jsem skutečně dýchala Rytířstvem Neposkvrněné!

Abych se dobře naučila anglicky, začala jsem poslouchat nahrávky Otce  Jamese McCurryho o Otci Kolbem a o Rytířstvu. Otec James se stal pro mne učitelem, který mi ukázal krásu a velikost charismatu sdružení Rytířstva Neposkvrněné, založeného Otcem Maxmiliánem Kolbem. Úzká spolupráce naší komunity misionářek s br. Francisem Marym a s Otcem  McCurrym byly pro mne impulsem, abych apoštolskou práci uvedla v čin jakožto součást bohatství MI.

Náš dům se krátce nato stal Centrem MI pro západní pobřeží USA. Každé setkání, počínaje dětmi, přes dospívající mládež, mladé rodiny a konče u dospělých mělo kolorit MI. Bylo to umožněno díky pomoci jedné vdané paní, laičky, která bez obav, s velkým nadšením a každým dechem žila MI a díky tomu přinesla ideje Rytířstva též do jiných států Ameriky.

I takto jsem poznala Rytířstvo Neposkvrněné a odhalila, že srdce MI, tj. vydání se Marii Neposkvrněné, je neobvyklý dar, jaký můžeme věnovat každému člověku, jehož potkáme, bílému, černému, žlutému.... Dnes pro mne MI znamená obdarovávat jiné tím darem, který jsem dostala u paty kříže; znamená to žít na misiích s Neposkvrněnou; znamená to mít v srdci její starost o to, aby všichni se mohli setkat s jejím Synem, Ježíšem. Být rytířem znamená mít touhu proměnit svět a žít touto touhou; znamená to hledat nové strategie, jak mluvit k srdci člověka aktuálním jazykem, pravdivým a odpovídajícím na touhu člověka po Bohu. Znamená to společně pracovat, doplňovat se, běžet dopředu, abychom se dostali tam, kde se ještě dosud nikdo nedostal.

Žít MI znamená být jako jedna velká rodina, v níž každý nachází své místo, protože MI je jako matka, která pomáhá, dodává odvahu, potěšuje, povzbuzuje udělat krok kupředu, a tak, jak tomu bylo s prorokem Jeremiášem, tak je to i s každým, kdo náleží MI:  „Oheň plane uvnitř a nemůže přestat planout...” MI znamená žít evangelia v Mariině škole, škole Matky a Mistryně života, učit se od ní milovat každého člověka tak, jak ona sama ho miluje, srdcem Matky.

Je skutečně krásné být a žít Rytířstvem Neposkvrněné!"

 

Překlad   -rm-

Vydáno:5.11.2015 Zobrazeno:695
Biblický citát na dnešní den
Otče, přišla ta hodina. (Jan 17,1)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200