Světec z Padovy opět mezi námi

Motto: „Bratru Antonínovi, mému biskupovi, přeji spásu já, František. Souhlasím, abys přednášel bratřím posvátnou teologii, jen když při této činnosti nepotlačíš ducha svaté modlitby a zbožnosti, jak to stojí v řeholi. Buď zdráv.“

sv. František z Assisi

 

 

 

Archa zákona

Příběh svatého Antonína z Padovy je hagiografickou prací, která pochází z tvůrčí dílny literárního historika Libora Rösnera (*1977). Knihu vydal Konvent minoritů v Brně ve spolupráci s časopisem Immaculata v roce 2014. Autorova práce je napsána velice čtivě, nese znaky umělecké literatury i literatury faktu. Rösner důkladně nastudoval všechny dostupné prameny i literaturu k osobnosti padovského světce i k dějinám středověku, zejména texty české a polské provenience.

Před čtenáři vystupuje plastický obraz výjimečné středověké osobnosti – divotvůrce, kazatele a řeholníka, jenž oplýval mimořádnými ctnostmi. Rösnerovi šlo o vykreslení „životního příběhu muže s jeho vnitřními boji, myšlenkovými pochody či běžnými lidskými problémy“. Čtenář knihy detailně poznává nejen životní příběh sv. Antonína z Padovy, ale také mnohé zázraky, které se staly již za Antonínova života. Ostatně výrok sv. Bonaventury  „Hledáš-li zázraky, jdi k Antonínovi!“ posloužil Liboru Rösnerovi jako motto jeho práce.

Autor monografie svou historickou erudicí a současně také příkladnou zbožností a pokorou připomíná mnohé legendy ze světcova života, jichž je výborným znalcem. Nejznámější je ta, ve které sv. Antonín, „nejnadanější kazatel celých církevních dějin“, káže rybám na mořském břehu u Rimini. Tento zážitek vedl podle jedné legendy k tomu, že všichni riminští obyvatelé se dali pokřtít. Papež Řehoř IX. dal sv. Antonínovi pro jeho excelentní znalost biblických textů titul „Archa Zákona“.

Výborně napsanou práci, a to jak po stránce teologické a historické, tak i po té literární a stylistické, můžeme s radostným konstatováním doporučit nejen teologům, kněžím, ale také historikům, milovníkům hagiografické literatury a všem, kteří jsou fascinováni osobností světce z Padovy, jehož narození pro nebe si každoročně připomínáme 13. června.

PhDr. Lukáš Průša, Ph.D.

Autor je literární historik, vyučuje český jazyk na Wichterleho gymnáziu v Ostravě-Porubě

Vydáno:15.5.2015 Zobrazeno:1738
Biblický citát na dnešní den
Otče, přišla ta hodina. (Jan 17,1)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200