Dominikáni (Svatý Dominik a Řád bratří kazatelů)
Další film Otakára M. Schmidta a Jany K. Studničkové

Česká televize na Nový rok odvysílala další film Otakára M. Schmidta a Jany Studničkové. Tentokrát se autoři zacílili na svatého Dominika a jeho řád kazatelů.

Film navazuje na řadu polohraných dokumetárních filmů, z nichž jmenujme alespoň některé: “Cyril a Metoděj”, “Svatý Vojtěch”, “Pražské Jezulátko”, “Blázen z La Verny”. Dominikáni do tohoto cyklu logicky zapadají. Jsou jedním z největších katolických řádů na světě, jsou to intelektuálové. Dobývali svět slovem, šířili víru po celém světě.

V propagačním textu k filmu čteme:

“Doba svatého Františka z Assisi a svatého Dominika a jejich řádů jsou převratnou dobou universit a vznešených katedrál. Přispěly významnou měrou k duchovnímu utváření Evropy, později i dalších kontinentů. Navzdory všem pohromám, jakými byl černý mor ve 14. století, husitství v 15. století, protestantská reformace a úpadek řádu v 16. století, a pak také navzdory těžkým ztrátám stovek mučedníků za protikatolického revolučního tažení v občanských válkách v Mexiku a ve Španělsku slouží dominikáni, až na malé výjimky, jako příklad loajality k církvi, k papeži a k pravdám víry. Dominikáni se také přímo podíleli na rozvoji a zakládání měst a jejich kultivaci. Církev s pomocí dominikánů rozvinula celosvětovou vzdělanostní síť univerzitního systému, protože byla také jedinou institucí v Evropě i ve světě, která jevila důsledný zájem o uchování a kultivaci vědění. Řád bratří kazatelů po osm staletí významným způsobem spoluvytvářel základy evropské kultury a identity. Vznešené katedrály, které zdobí mnohá města po celé Evropě, jsou symbolem živé víry z časů, kdy byla Evropa sjednocena pod Kristovým praporem.

Po františkánech druhý žebravý řád, založený r. 1216 sv. Dominikem (*1170 - +1221, svatořečen 1234), pocházejícím ze staré Kastilie. V jižní Francii poznal sektu albigenských a laické hnutí valdenských. K založení řádu vedla snaha obrátit albigenské a kritika laiků proti vnější pompě kléru a jeho zesvětštění. K založení řádu došlo i přes odpor 4. lateránského koncilu (1215) díky pochopení papežů Inocence III. a Honoria III. Cílem byla chudoba, skromné vystupování a kázání (odtud Řád kazatelů, Ordo Fratrum Praedicatorum). Řeholi převzal Dominik od augustiniánů. Už koncem 13. stol. byl dominikánský klášter v každém významném městě. Veliký důraz kladli na vzdělání, vědecké studium a podporu duchovně-náboženského života. Středověké myšlení rozhodujícím způsobem spoluvytvářeli dva členové řádu, Albert Veliký a Tomáš Akvinský. V přítomnosti má řád svůj význam především při vzdělávání dospělých. Do Čech byli uvedeni za Přemysla Otakara I. bratry slezského původu Česlavem a Hyacintem kolem r. 1232. Mezi významné české dominikány tohoto století patřili Reginald Dacík, Metoděj Habáň a Silvestr Braito; před 2. svět. válkou vydávali mj. revui Na hlubinu.

Kazatelským řádem začalo v dějinách náboženských řádů demokratické období. Konstituce bratří kazatelů jsou mistrovským dílem sv. Dominika, mistrovským dílem lidského ducha, jeho vyrovnanosti a prozíravosti. Řád, na rozdíl od mnohých jiných, nikdy nezažil rozkol, dvojení a tříštění, a mnohé řády převzaly stanovy řádu kazatelů. Řád je řízen generálním představeným - magistrem, který podléhá přímo papeži, viditelné hlavě katolické církve.”

Na této lince lze pustit celý film:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10430569538-dominikani-rad-bratri-kazatelu/21356226481/

DVD s jazykovými mutacemi vyjde v edici ČT během letošního roku.
DVD předchozího filmu MISIE (s jazykovými mutacemi a bonusem Nepomucenum) vyjde během ledna v edici ČT.

Tvůrci a producenti děkují všem, kdo ke vzniku filmů a propagaci pomohli.

Vydáno:5.1.2015 Zobrazeno:1006
Biblický citát na dnešní den
Otče, přišla ta hodina. (Jan 17,1)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200