Tečme potokem

Když 10. února 1858 večer malá Bernadetta Soubirousová usínala, vůbec netušila, že ji následujícího dne čeká setkání s Matkou Boží. Ostatně ani Nejsvětější Panna tu noc předtím, než ji navštívil archanděl Gabriel s radostnou zvěstí, neměla ani potuchy o tom, co pro ni má Bůh nazítří přichystáno. Obě o zítřku určitě ani nepřemýšlely – jedna ve své dětské opravdovosti prožívala naplno každý přítomný okamžik a nezatěžovala se zítřkem, druhá ve své úžasné pokoře nechávala vše na Pánu – i svou budoucnost.

Jan Kameník v jedné své básni píše: „Teku potokem, do bezedna má teče důvěra. A jiný básník pro změnu poznamenal: „Řeky jsou cesty v pohybu. Kameníkův potok je v tomto případě cestou v pohybu směrem do náruče Stvořitelovy, je střemhlav pádem do Ježíšova milujícího Srdce, je střemhlav pádem ustavičným, do bezedna padajícím, do bezedna lásky, do bezedna, jež je s to pojmout všechny řeky, potoky a strouhy, které zachovávají svůj přirozený tok a nevytékají samovolně ze svých břehů.

Panna Maria byla takovouto řekou lásky, čistoty a důvěry, která počínajíc svým pramenem a končíc svým ústím do tohoto bezedna směřovala – směřovala do Srdce, z něhož na kříži vytryskla krev a voda, aby svlažila Jeho četné rány a vyslyšela Ježíšovo předsmrtné volání „Žízním!“

A tak i my tečme potokem a kéž do bezedna naše teče důvěra, nerozlévejme vody svých toků do širokého okolí a nepřemýšlejme, co přinese příští zákrut, vždyť i za ním je přece On… Vždyť co se nám může stát, než že se nakonec rozplyneme v oceánu Lásky, Lásky nejen bezedné, ale i bezbřehé?!

Libor Rösner

Vydáno:10.12.2014 Zobrazeno:601
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200