Pár myšlenek k některým postavám Velkého pátku

Jak se časy mění: Nikodém, který za Ježíšem ještě nedávno chodil v noci, poněvadž se bál hlásit se k Němu veřejně přes den, teď přichází za bílého dne k samotnému Pilátovi se stolibrovou směsí myrhy a aloe a chystá se být jedním z těch, kteří budou odsouzeného Krista pohřbívat. Kolik takových strachujících se Nikodémů je mezi námi, co tento svůj strach potlačí v okamžiku rozhodujícím? A kolik apoštolů, kteří s Ježíšem chodili přes den, uteklo, když se začala stahovat mračna?

Ti, kteří Krista doprovázeli po tři roky, od Něj utekli při „zátahu“ v Getsemanech, aby se pak k Němu jeden z nich nechtěl vůbec znát. Na Golgotě, kde Jej až na skupinku kolem Panny Marie všichni tupí a posmívají se Mu, se k Němu přihlásí jeden z lotrů, jehož si nikdo nevšímá. Všimne si jej jen On, Ježíš, a přislíbí mu nebe. Jak často se my bojíme, nebo „jen“ stydíme k Němu přiznat svým životním postojem či názory a buď přitakáme touto světu, nebo jen trpně mlčíme a necháme jej hlásat bezuzdné lži a zpracovávat myšlení našich bližních, např. v otázkách počatého života nebo jediné pravé podoby rodiny?

Velekněží, kteří mohli spatřit roztrženou chrámovou oponu, spěchají za Pilátem, aby postavil hlídky u hrobu z obavy před tím, že učedníci, kteří se noc předtím rozprchli, náhodou nevzali tělo. Navzdory roztržené chrámové oponě chtějí zastavit chod dějin, Boží konání, a zahlušit v sobě toho červíčka pochybnosti jménem „co když?“. My víme více než oni – nemáme před očima jen onu roztrženou oponu, ale i Ježíšovo zmrtvýchvstání, letnice, dva tisíce let trvání Církve svaté a jejích velkých učenců, slova evangelií nebývalé hloubky a výšky. Přesto ruku na srdce – kolikrát my jdeme svým konáním proti konání Božímu, kolikrát se navzdory povědomí o všem tom výše jmenovaném snažíme v sobě taktéž zahlušit onoho červíčka pochybností tím, že nekonáme podle vůle Boží, tím, že zatvrzele kráčíme svou cestou a neslyšíme hlas, který nás volá na cestu jinou, správnou?

Kéž nám jsou události Velkého pátku mementem k tomu, abychom se podobali raději Nikodémovi či kajícímu lotru než zapírajícímu Petrovi a velekněžími starostlivě střežící svůj domnělý klid.

Libor Rösner

Vydáno:18.4.2014 Zobrazeno:781
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200