Nadnárodní prezidentka Rytířstva Neposkvrněné jednotlivým centrům MI

Ctihodní,

s radostí informuji, že ve dnech 14.-19. října r. 2013 zasedalo v Římě Mezinárodní shromáždění našeho sdružení, jehož se účastnilo 40 delegátů z 15 různých zemí světa. Jednání řídil nejvyšší moderátor O. Marco Tasca, generální ministr řádu minoritů, který zdůraznil, že sv. Maxmilián Kolbe pokládal za nejkrásnější misii roznášet lásku Neposkvrněné skrze dílo Rytířstva Neposkvrněné. To je apoštolát, pro který stojí za to žít i zemřít. Skutečně, je možno směle říct, že jednání shromáždění proběhlo v tomto duchu, který se dotýkal každého srdce.

Po vyslechnutí zpráv z činnosti Mezinárodního centra a informací ekonomického charakteru měli delegáti z jednotlivých zemí příležitost promluvit o činnosti MI v posledních letech v jednotlivých zemích. Díky tomu načrtli jistý rys činnosti sdružení pro budoucnost.

V tomto roce jsme se museli potýkat s nelehkým úkolem probrat nová generální statuta, která bylo třeba co nejrychleji zrevidovat a opravit. Delegáti odhlasovali pozitivně změněný text, který bude předložen ke schválení vatikánské Radě pro laiky, již na shromáždění reprezentoval biskup Miguel Delgado, podsekretář této vatikánské instituce. 17. října v klášteře sv. Maxmiliána Kolbeho byla sloužena slavnostní Eucharistie, jejímž hlavním celebrantem byl kard. Claudio Hummes, prefekt Kongregace pro duchovenstvo. Během těchto slavnostních dnů byli účastníci seznámeni s postavou Maura Taliniho, rytíře Neposkvrněné a Božího sportovce, který nedávno zemřel v Mexiku. Tímto způsoberm byl také oslaven den vzniku MI s účastí mnoha věřících.

Jednání se účastnili také o. Jerzy Norel, generální vikář minoritů, a o. Maurizio Di Paolo, prokurátor řádu. Účastníci shromáždění zvolili nové mezinárodní předsednictvo Sdružení MI, které se zavázalo pokračovat v započatých pracích a iniciativách Rytířstva posledních let. Po potvrzení mé osoby ve funkci nadnárodní prezidentky byli zvoleni členové předsednictva, kteří v nadcházejících nejbližších letech budou se mnou spolupracovat. Jsou to: o. Patrik Greenough (z USA, viceprezident), o. Sebastiano Quaglio (z Brazílie, Sao Bernardo do Campo, ekonom), p. Mirosław Bartos (z Polska), Adele Cerreta (z Itálie, sekretářka) a Angela Morais (z Brazílie). Atmosféra voleb byla opravdu bratrská, což obzvlášť vyzdvihl o. Marco Tasca.

Členové nového nadnárodního předsednictva MI načrtli linii činnosti, která byla odhlasována účastníky shromáždění:

 • Pokračování a rozvoj projektu oživení MI, zejména využití moderních sdělovacích prostředků, často užívaných mládeží.
 • Podniknutí kroků, aby kláster sv. Maxmiliána v Římě při ulici San Teodoro byl povýšen na kolbiánskou svatyni.
 • Usilovat o to, aby se ze sídla mezinárodního MI stalo centrum formace dobrovolných pracovníků v mezinárodním rozsahu s možností vzdělávat lidery MI z různých zemí..

Shromáždění odsouhlasilo oslavy následujících událostí a výročí:

14 SRPNA 2015 - 14 SRPNA 2016
75-LEt MUČEDNICKÉ SMRTI O. KOLBEHO

 • każdá země zorganizuje opouť relikvie sv. Maxmiliána spolu s modlitebními setkáními, muzikály, konferencemi apod.
 • aktivní zapojení se do přípravy Světového dne mládeže.
 • účast mládeže Rytířstva z různých zemí na SDM v Krakově se stánkem Rytířstva a letáky vytištěnými v různých jazycích.

17. ŘÍJNA 2016 - 17 ŘÍJNA 2017
100 LET OD ZALOŽENÍ MI

Tento rok MI začne Mezinárodním mariologickým kongresem ve Fatimě.

Shromáždění ukončilo své jednání v duchu díkůčinění a bratrství. Píši těchto několik slov, abych vám přiblížila to, co se událo v posledních dnech v Římě a to, co nám má vytyčit směr pro nejbližší léta v Rytířstvu Neposkvrněné. Důvěřujeme v přímluvu Neposkvrněné Panny a sv. Maxmiliána.

Srdečně vás pozdravuji a ujišťuji, že toto mezinárodní shromáždění je další pěknou etapou na misijní cestě členů MI. Pozdravuji vás a přeji vše dobré.

Řím 21. října 2013

Rafaella Aguzzoni
mezinárodní prezidentka

Překl.    -rm-

Vydáno:22.1.2014 Zobrazeno:1264
Biblický citát na dnešní den
Otče, přišla ta hodina. (Jan 17,1)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200