Otřesné zjištění

Přiznám se, že mi nebylo dobře z posledního pořadu na ČT "Máte slovo" s moderátorkou Michaelou Jílkovou 16.1. Týkala se církevních restitucí. Katolickou stranu tam reprezentovali generální sekretář ČBK mons. Tomáš Holub, poslanec za TOP 09 František Laudát a jeden věřící z Opavska. Všichni tři si vedli dobře, mons. Holub jasně ukázal, že má intelektuální i duchovní převahu nad oponenty, odpůrci restitucí. Ti se degradovali sami. Předseda tzv. "Humanistického sdružení", které čítá 17 členů, jistý Antonín Vaněk požadoval postavit Církev před soud jako zločineckou a podvodnickou organizaci, poslanec za KSČM Stanislav Grospič byl mons. Holubem usvědčen ze lži, když tvrdil, že prý kardinál Tomášek r. 1991 prohlásil, že Církev už další restituce nebude požadovat. P. Holub ukázal korespondenci s KSČM, jež tento argument již dlouho používá, kde požadoval doklad, kdy, kde a při jaké příležitosti to pan kardinál řekl, nikdy ale neodpověděli a neučinil tak v uvedeném pořadu ani poslanec Grospič.

Škoda jen, že z katolické strany nezazněl protiargument k vylhané námitce, že prý Církev v minulosti získala majetek loupežemi, konfiskacemi obětem čarodějnických a kacířských procesů a kramařením s odpustky. Ve skutečnosti existuje spousta listinných dokladů už ze 12. století, které dokazují, že Církev získala tento majetek dobrovolnými dary panovníků a šlechticů, případně koupí.

Nejsmutnější ale bylo, jak přítomné publikum reagovalo. Kladu si otázku, kde se bere tolik až chorobné nenávisti proti Katolické církvi, která se nezastaví ani před sv. Cyrilem a Metodějem. Jedna dáma totiž vážně tvrdila, že už tito svatí věrozvěstové používali teror a prolévali krev - a Církev v tom prý pokračovala až do novověku. Tito lidé jsou absolutně hluší a slepí k jakýmkoliv sebezjevnějším dokladům, že pravda je úplně opačná, jak kdyby měli zacpané uši podobně jako ti, kdo kamenovali sv. Štěpána.

Přes veškerou tuto hrůzu však nelituji, že jsem se na pořad díval. Uvědomil jsem si totiž, jak důležité je věnovat se apologii církevních dějin, a to hlavně pro věřící, neboť v tomto pořadu vystupovaly i osoby, které se prohlašovaly za katolíky, nicméně opakovaly staronové proticírkevní lži.

R. Malý

Vydáno:20.1.2014 Zobrazeno:1429
Biblický citát na dnešní den
Otče, přišla ta hodina. (Jan 17,1)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200