Asia Bibi, současná mučednice pro víru

Mezi státy, kde jsou křesťané vystaveni tvrdému pronásledování, patří také Pákistán, kde je většina obyvatelstva mohamedánská a muslimští radikálové jsou stále agresivnější. Již několik let zde čeká ve vězení na svoji smrt katolička Asia Bibi jen proto, že měla odvahu vyznat před muslimkou svoji víru v Ježíše Krista. Dlouhé měsíce pobývala v cele bez oken a jakékoliv možnosti dostat se na čerstvý vzduch, teď již je sice v cele s oknem a může chodit každý den na jednu hodinu na vězeňský dvůr spolu s ostatními vězeňkyněmi, avšak hrozí nebezpečí, že některíé fanatické muslimky se ji pokusí zavraždit. Na její osud poukazuje mj. i katolická organizace Citizen GO, jejíž dopis a výzvu k podpoře přetiskujeme z polského originálu:

"Vážení přátelé,

víte, kdo je to Asia Bibi? Byla odsouzena k smrti pro víru v Ježíše Krista. Na výkon rozsudku čeká v pákistánském vězení. Na svátky Božího Narození, které strávila ve vězení, daleko od manžela a pěti dětí, napsala dopis papeži Františkovi.

Asia Bibi musí vědět, že se modlíme za ni a s ní. Proto vás prosíme o podpis pod krátkým dopisem se slovy podpory a ujištění o modlitbě (je v polštině). V únoru tohoto roku Asia Bibi obdrží tuto zprávu s našimi jmény osobně ve vězení .

http://listas.hazteoir.org/12all/lt.php?c=2571&m=3010&nl=83&s=410b91b20bfb108a4b4908fc2a509f1f&lid=28257&l=-http--www.citizengo.org/pl/2289-asia-bibi-skazana-na-smierc-okazmy-wsparcie

Křesťané jsou nejpronásledovanější náboženskou skupinou na světě. Každého roku je pro víru zabíjeno cca 100 tisíc křesťanů, 150 milionů je vězněno…

Ačkoliv Asia Bibi je nevinná a všichni, kteří se objektivně seznámili s její záležitostí, tuto její nevinu potvrzují, strávila ve vězení již téměř  1700 dní. 11. listopadu r. 2010 byla odsouzena k smrti oběšením za ´rouhání´ proti Mohamedovi. Stalo se tak na základě udání sousedky, manželky místního imáma (mohamedánského duchovního). Dva pakistánští politikové, kteří usilovali o její osvobození, to zaplatili životem: gubernátor provincie Pendżab Salman Taseer a ministr pro menšiny Shahbaz Batti.

Kdyby – v rámci "kajícnosti” – se rozhodla přejít na islám, k čemuž jí radili obyvatelé vesnice, celá záležitost mohla mít mnohem mírnější průběh. Ona ale odmítla. V podmínkách ponižujících lidskou důstojnost Asia Bibi dodnes čeká na výkon rozsudku smrti pověšením.

V dopise papeži Františkovi Asia Bibi píše:

´Jeho Svatosti papeži Františkovi:

Ve jménu našeho všemohoucího Pána plného slávy já, Asia Bibi, chci vyjádřit svoji hlubokou vděčnost Bohu a Tobě, Svatý Otče. Mám naději, že každý křesťan měl možnost slavit nedávné svátky Božího Narození s radostí. Mnoho jiných vězňů včetně mne však slavilo tyto svátky ve vězení v Multanu, v Pákistánu.

Jsem velice vděčná celé Církvi za modlitbu za mě a také za boj o mé osvobození. Nevím, jak dlouho to vydržím. Žiji jen díky vaším modlitbám. Potkala jsem mnoho osob, které se vyslovily v mé záležitosti a bojovaly za mne. Bohužel tyto iniciativy dosud nevyřešily můj problém. V této chvíli se chci svěřit milosrdenství Boha, který může všechno. Pouze On mne může osvobodit.

Prosím Tě, Svatý Otče, abys přijal mé přání všeho nejlepšího v Novém roce. Vím, že se za mne modlíš z celého srdce. To mi dává naději, že jednoho dne bude možné mé osvobození. Srdečně pozdravuji s jistotou, že na mne pamatuješ ve svých modlitbách. Asia Bibi, Tvá dcera ve víře.´

Modleme se za Asii Bibi a předejme jí své ujištění o modlitbě a podpoře."

Magdalena Korzekwa

Polish Campaigns Manager z Zespołem CitizenGO

 

 

Tolik oficiální zpráva obránců Asie Bibi. Ta je obžalobou jednostranné manipulace vlivných celosvětových médií veřejným míněním. Všechny oficiální organizace na obranu lidských práv, globální televizní stanice a nejprodávanější deníky vedou už léta masivní kampaň za propuštění z vězení ruských hudebnic "Pussy Riot", odsouzených za výtržnictví v pravoslavném chrámu Krista Spasitele v Moskvě. Tato snaha byla v posledních dnech korunována úspěchem: Ženy se octly na svobodě. Na téma Asie Bibi však s výjimkou několika málo křesťansky angažovaných médií není slyšet ani slovo.

Přitom mezi ruskými Pussy Riot a pákistánskou katoličkou existuje propastný rozdíl. I když je pravdou, že případ moskevských hudebnic byl v Rusku zpolitizován a hlavní roli tu nejspíš hrálo jejich vystoupení proti prezidentu Putinovi, lze proto oprávněně diskutovat, jestli výše rozsudku byla adekvátní, nicméně nedá se popřít, že zde existovala skutková podstata znesvěcení chrámu, nehledě k morálnímu profilu členek skupiny, jenž vykazuje značné nedostatky.

Asia Bibi je naproti tomu prostá pákistánská venkovská žena, praktikující katolička, věrná manželka a obětavá matka 5 dětí. V Pákistánu tvoří katoličtí křesťané pouhé 1 procento v islámském moři. Asia Bibi neznesvětila žádnou mohamedánskou svatyni, její jediná "vina" spočívala v tom, že při práci na poli v soukromé debatě s ženou muslimského imáma řekla, že nepovažuje Mohameda za pravého Božího proroka, neboť pro ni jako pro křesťanku je tímto pouze Boží Syn Ježíš Kristus. To ovšem příslušné pákistánské zákony kvalifikují jako "rouhání se proroku Mohamedovi" a trestají smrtí. Světová mediální scéna je však v tomto případě hluchá a slepá.

Rozdíl v přístupu k oběma uvedeným kauzám je do očí bijící a ukazuje jednoznačně, na čí straně jsou sympatie těch, kteří v celosvětovém měřítku financují a řídí média, jež uplatňují svůj vliv i na politiku. Právě toto umožňuje protikřesťanským režimům stupňovat pronásledování Kristových vyznavačů. Nedá se však ignorovat ani ta druhá, neviditelná stránka celého problému, jež má svoji trvalou platnost pro všechny časy. Církevní spisovatel Tertullian ve 2. století ji vyjádřil svým známým výrokem: Krev mučedníků je semenem nových křesťanů. Právě tam, kde je Církev nejvíce pronásledována, se na ní projevuje Boží požehnání v nejvyšší míře, jak ukazuje příklad současné komunistické Číny, kde počet křesťanů všech vyznání navzdory krvavému pronásledování minulých let a současnému administrativnímu útlaku se již blíží 100 milionům, ačkoliv po II. světové válce se jednalo o pouhých pár milionů. V tom je naděje Církve, naděje i pro Asii Bibi, dnešní nejznámější mučednici pro katolickou víru. Modleme se za ni, aby vytrvala, dočkala se propuštění z vězení a podle svých možností připojme svůj podpis pro její podporu!

 

R. Malý

Vydáno:10.1.2014 Zobrazeno:1158
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200