Film "Misie. Až na kraj světa s jezuity."

aneb seznámení s pravdou

Již jsme si zvykli na to, že statistický Čech si ze školních lavic a posléze z médií zpravidla neodnáší dobrý dojem o Katolické církvi. Tím spíše mile překvapí, když Na Štědrý den uvedla Česká televize dokumentární film režisérů Otakára Maria Schmidta a Jany Kristiny Studničkové "Misie". Televizní divák se zde dozvídá o jezuitech a potažmo o dalších řeholních řádech něco jiného, než na co byl dosud zvyklý. Pro mnohé to mohl být opravdový šok v nejlepším slova smyslu, neboť dosud slyšeli jen o tom, jak řeholníci v Latinské Americe zotročovali, vykořisťovali a dokonce vraždili domorodé obyvatelstvo. Ve filmu ale byla předložena naprosto opačná fakta: Katoličtí řeholníci jihoamerickým indiánům spolu s křesťanstvím přinášeli kulturu a civilizaci a chránili je před násilím španělských a portugalských kolonizátorů, kteří v nich viděli jen levnou pracovní sílu a odmítali jim přiznat lidskou důstojnost.

Jezuité vytvořili na území dnešního Paraguaye a Brazílie tzv. redukce, tj. na koloniální moci nezávislé správní jednotky, kde se domorodci spolupodíleli na řízení. Jezuité vedli pro indiány školy a řemeslnické dílny, a tím jim poskytovali vzdělání, kulturu a vyšší životní úroveň. Samotní domorodci toto pokládali za veliké dobrodiní, o čemž svědčí fakt, že během celého století existence redukcí se nesetkáváme s jediným projevem nespokojenosti nebo dokonce povstáním.

Již ve 30. letech 16. století prosadili dominikáni (především bl. Bartolomé de las Casas) a františkáni dekret španělského krále a zároveň římskoněmeckého císaře Karla V., jenž zrovnoprávnil domorodce se španělskými osadníky a zakazoval brát indiány do otroctví. Právě toto umožnilo sňatky Španělů s domorodci, což dalo vzniknout současným latinskoamerickým národům. Ve filmu bylo poukázáno na naprosto odlišný vývoj v Severní Americe, kde protestantští Angličané zvolili místo pokojného soužití obou etnik cestu konfrontace a vyhlazení domorodého obyvatelstva.

České vlastenecké srdce film pohladí dvěma informacemi. První se týká účasti českých kněží na těchto misiích, z nichž nejznámější je pater Slavíček, druhá potom velice rozšířené úcty Pražského Jezulátka v Latinské Americe, především v Peru. Jezuité k nám právě odtud přinesli úctu sv. Růženy, řeholnice z Limy, jež v českých zemích v době baroka zdomácněla.

Film O.M.Schmidta a J.K.Studničkové byl pro televizní diváky jednou z mála možností, jak si zkorigovat zkreslené znalosti o Katolické církvi a její historii. Tento dokument - řečeno slovy rakouského publicisty Friedricha Heera - "provokuje myslet". Kéž by bylo více takových!

R. Malý

Vydáno:29.12.2013 Zobrazeno:1326
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200