Vánočí zamyšlení

„Jen strom je tichý a Beránek a Slovo.“
Jiří Vícha

 

„Vyznejme nádheru Boží, prokláni jejím světlem.“
Rio Preisner

 

 

Buďme svým způsobem rádi za to hromadné předvánoční šílenství, za nervozitu chvátajících lidí, jejichž prázdné rozhovory se mísí s koledami pištícími z amplionů, buďme rádi za tu ohyzdnou pseudovánoční dekoraci výkladních skříní a křiklavou hru stovek žárovek navěšených na desítkách jehličnanů stojících na každém rohu. A proč? Svět nám tím sám od sebe dává najevo, že tam venku opravdu není o co stát, bezděky nás tím od sebe odrazuje.

To jediné důležité se děje na oltářích našich kostelů – den co den přichází na svět Bůh, den co den je uprostřed vznešeného ticha přinášena Nejsvětější Oběť. Jak se ten mumraj tam venku liší od konejšivého pokoje linoucího se z pšeničné záře bělostné Hostie, neviditelně pronikající do srdcí lidí nejen odpoledním soumrakem přeplněných náměstí, ale i supermarkety prosvětlenými stovkami zářivek a neonů. Jak se to vše liší od pokojného a ušlechtilého ticha chrámových prostor, od důstojného usebrání klečících Božích věrných před vystavenou Nejsvětější Svátostí, ozařovanou toliko mihotajícími plameny rozžatých svící.

Nejinak tomu bylo i před dvěma tisíci lety. Lidé v Betlémě se bavili, zatímco v samé jejich blízkosti přicházel na svět Bůh, lidé se bavili v hospodách a palácích, přičemž to opravdu a jedině důležité se dělo ve stáji v seně. Přítomni tomu byli pouze Josef s Marií a pak už jen dva němí svědkové – osel a vůl. V tichu noci, kdy ustává veškerá činnost i všechen shon a hluk, bylo vysloveno věčné Slovo, aby Je mohl zaslechnout každý. Avšak lidé neutichli ani tehdy, proto je neslyšeli a ani dnes Je neslyší. Světlo přišlo do temnoty noci, aby o to více vynikl Jeho jas, ale lidé před Ním zatáhli záclony svých srdcí, aby do nich nepronikl byť jen škvírou ani jeden Jeho paprsek, protože byli a jsou příliš žárliví na pohodlí své neony prosycené tmy, na ustavičný halas a lomoz či na pachtění se za tím, co pomíjí.

Je tedy na nás, abychom vyznali nádheru Boží, jsme-li jednou prokláni jejím světlem! Je na nás, abychom kráčeli vstříc tomuto Světlu, abychom nezůstávali v temnotě hlučícího světa, je na nás, abychom tomuto Světlu otvírali domovy našich srdcí, aby je mohlo prozářit a proteplit, je na nás, abychom se do Něj hroužili celou svou bytostí, abychom po Něm toužili, neb „lunu milovat mě přibližuje k luně“ (J. Kameník). Je na nás, aby se Jeho jas odrážel od našich tváří a srdcí.

Je na nás, abychom sraženi jemně a s láskou v pokoj a mír, skrz na skrz prostoupeni vroucím tichem, nechali hovořit v této vánoční noci pouze Slovo, nezůstávajíce přitom v němém stesku, ale byli Jeho radostnou ozvěnou v tomto takřka již ohluchlém světě, je na nás, abychom byli tichým stromem pevně zakořeněným v půdě betlémské stáje či golgotského pahorku, dřevem stromu, jež přijalo zmučené tělo Spasitelovo, je na nás, abychom ztichli a naslouchali tichému hlasu Beránkovu, volajícího nás každého naším vlastním jménem, naříkavému hlasu Beránkovu, rvaného na kusy vlky tohoto světa a žalostně bečícího u dveří ovčinců našich srdcí a žadonícího tam o vstup, je na nás, abychom umlkli a nechali v sobě hovořit pouze Slovo, Slovo, které o vánoční noci bylo vysloveno.

K letošním Vánocům Ti přeji toto: ať proklán/a Světlem ztichneš úžasem nad hloubkou Slova a nádherou Božího Beránka, který snímá hříchy světa, ať zaslechneš hlas Beránka, který touží naplnit světlem a tichem Tvé srdce, Tvůj život, Tebe.

 

Libor Rösner

Vydáno:24.12.2013 Zobrazeno:764
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200