Rozjímavý růženec v den památky Panny Marie Zázračné medailky

Dnes (27.11.2013) je nezávazná památka Panny Marie Zázračné medailky.

 

Před 183 lety, 27. listopadu v Paříži, se zjevila Panna Maria Kateřině Laboure a pověřila ji zvláštním úkolem. Měla nechat udělat medaili, kterou jí Panna Maria ukázala ve vidění. Této medailce se začalo říkat Medailka Panny Marie Neposkvrněné anebo Zázračná medailka. Odtud pochází i střelná modlitba „O Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme.“ S touto medailkou je také spojen Mariin příslib, že kdo ji bude nosit, obdrží mnoho milostí. (Více o medailce zde.)

Během zjevení viděla Kateřina na rukou Panny Marie prsteny s drahokamy, z nichž vycházely paprsky a dopadaly na zemi. Prsteny – na každé ruce jich měla Panna Maria patnáct – a z nich vycházející světelné paprsky, představují Boží milosti, které lidé mohou obdržet díky modlitbě, především díky modlitbě růžence. Když se Kateřina divila, že některé prsteny nezáří, dostalo se jí odpovědi, že „Drahokamy, které nezáří, představují milosti, o které lidé zapomínají prosit.“

Prosme tedy dneska o milosti, které Bůh chce lidem dát prostřednictvím Panny Marie. Ať je naše modlitba projevem naší vděčnosti za Boží dobrotu i za přímluvu naší nebeské Maminky.

Dneska na konci každého desátku budeme místo fatimského dodatku přidávat střelnou modlitbu z medailky.

Věřím v Boha...
Otče náš...
3x Zdrávas... za víru, naději a lásku.
Sláva Otci...

 

1. desátek

Rozjímání: Medailka není dílem nějakého zručného mistra. Nevytvořila ji ani zbožná osoba proniknutá úctou k Panně Marii. Darovala nám ji sama Panna Maria. Ona zvolila všechny symboly, které na medaili vidíme.

Medailku, kterou nosím, je znamením toho, že patřím Panně Marii. Pohled na medaili mi Ji pokaždé připomíná. Ona je pro mě vzorem, který mám následovat.

Otče náš...
10x Zdrávas...
Sláva Otci...
„O Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.“

 

 

 

2. desátek

Dogma o Neposkvrněném Početí tak, jak je připomíná medailka, je v souladu se všemi pravdami naší víry, počínaje dogmatem o dědičném hříchu až po ustanovenou památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí (8.5.).

Při zjevení vycházely z rukou svaté Panny paprsky, znázorňující milosti, které rozdává všem, kteří o ně prosí. Když se sestra Kateřina divila, že některé drahokamy na prstech nevyzařovaly paprsky, uslyšela vnitřní hlas: „Drahokamy, které nezáří, představují milosti, o něž lidé neprosí.“

Vzbuďme víru a v modlitbě přijímejme milosti, kterými nás Bůh chce prostřednictvím Panny Marie obdarovat.

Otče náš..., 10x Zdrávas... , Sláva Otci...

„O Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.“

 

 

3. desátek

V knize Genesis čteme: „Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti zasáhne hlavu, zatímco ty zasáhneš jeho patu.“ Touto ženou, vzpomínanou v předjaří světa, je Panna Maria. Proto chtěla, aby ji medaile takto znázorňovala. Odporného hada dobře známe... Je jím pokušitel, ďábel. Plazí se, vyčkává v zákoutí, syčí, pokouší se Pannu uštknout, ale Maria je silnější, je Neposkvrněná!

I na nás často doráží pokušení. Utíkejme se k Panně Marií, v níž ďábel nemá nic svého a která celá patří jen Bohu.

– Otče náš...
– 10x Zdrávas...
– Sláva Otci...
– „O Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.“

 

 

4. desátek

Na druhé straně medailky je monogram jména Panny Marie, který je podstavcem Ježíšova kříže. Pannu Marii nelze oddělit od Jejího Syna. I já s Ní mám být po celý život úzce ve spojení. Ať je Její jméno vždy v mém srdci, v mých myšlenkách a na mých ústech.

Kříž nad monogramem Panny Marie je symbol výkupné oběti Ježíše Krista. Připomíná nám, kdo nás vykoupil a za jakou cenu. Je to souhrn křesťanského života. Svatá Panna měla účast na Ježíšově kříži. Vytrvala u Ježíšova kříže až do konce. Ukazuje nám ho na medaili a ubezpečuje nás, že bude stát i u našeho kříže a že nám ho pomůže nést. Cesta kříže je královskou cestou do nebe. Ať nám to Panna Maria pomůže pochopit.

– Otče náš...
– 10x Zdrávas...
– Sláva Otci...
– „O Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.“

 

5. desátek

Dvě srdce na medaili – Srdce Ježíšovo ovinuté trním a hned u něho srdce Panny Marie probodené mečem. Tato dvě srdce jsou stále spojená – jak v radosti, tak i v utrpení. Srdce Ježíšovo je vzorem svatosti, pramenem všech milostí. Srdce Mariino je věrným obrazem Boží dokonalosti, průplavem, kterým přichází na svět každá milost.

Matku nemůžeme nikdy oddělit od Syna. Narušili bychom tak Bohem stanovený pořádek. Jděme tedy k Ježíšovi vždy skrze Marii a nikdy je od sebe neoddělujme!

I hvězdy na medaili jsou symbolem. Připomínají dvanáct apoštolů a svaté, kteří podle jejich příkladu následovali Ježíše a prostřednictvím Panny Marie dosáhli koruny slávy. Hvězdy nám také připomínají, že máme být apoštoly, vyhledávat v našem okolí lhostejné a nevěřící, abychom je skrze Marii přivedli k Ježíšovi. Je jich v dnešní době tolik!

– Otče náš...
– 10x Zdrávas...
– Sláva Otci...
– „O Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.“


Vydáno:27.11.2013 Zobrazeno:1799
Biblický citát na dnešní den
Otče, přišla ta hodina. (Jan 17,1)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200