Bolestná Matka

Plačící Panna MariaBlah. Conchita, mexická mystička, napsala o Panně Marii tato krásná slova: „Její Srdce bývá zobrazováno ovinuto růžemi, nicméně pod jejich květy se skrývají trny. Květy růží, to jsou milosti pro její děti, které pro ně získává svým takřka bezmezným utrpením, jež získává v slzách a bolestech. Pro každou matku je přirozené – a pro tu Nebeskou obzvlášť – že si ponechává trny a bolesti a pro své děti má namísto běd květy a pohlazení.“

Mějme i toto na paměti, když rozjímáme nad sedmi bolestmi Mariinými. Tak trochu by se dalo říct, že jde její osmou bolest, bolest neustále trvající. Mějme na paměti, kolik slz prolévá pro nás, kolik bolesti jí svými hříchy způsobujeme, kolik našich utrpení zmírní a kolika zamezí, když nastaví své Srdce jako štít před to naše. Jako Matka trpí, trpí uvnitř, aby nemusely trpět její děti. Není to jistě náhoda, že si o pár dní později, 19. září, připomínáme zjevení Matky Boží v La Salettě, zjevení plačící Matky, která roní slzy ze zármutku nad tím, jak její děti neustále hřeší a ona již brzy nebude s to udržet trestající rameno svého Syna.

Je stále na Golgotě a sleduje, kterak mnozí z nás po vzoru nepolepšeného lotra odmítají nabízenou lásku a milosti, je na Golgotě a vidí, že pro mnohé umírá její Syn nadarmo. Buďme těmi, kteří spolu s lotrem  kajícím prosíme Krista o odpuštění, ba co víc, nečekejme až na poslední chvíle a vytrhávejme trn z Mariina Srdce mnohem dříve a buďme Mariemi Magdalskými, buďme Zachey či litujícími Petry, buďme tím desátým uzdraveným malomocným a snímejme z ní přídomek „bolesti plná“, aby se jí mohly dotýkat i květy růží, jimiž je ovinuto její Srdce.

Libor Rösner

Vydáno:14.9.2013 Zobrazeno:803
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200