Crux stat dum volvitur orbis
Kříž stojí, zatímco se svět otáčí

Znamení kříže děláme denně určitě několikrát. Stalo se už jakousi běžnou součástí našeho života, tak běžnou, že je kolikrát děláme bezděčně, bezmyšlenkovitě, ledabyle. Kříž i slova jej doprovázející: Ve jménu Otce… „Když se označuji znamením kříže, vyznávám, že mám Otce, který mě miluje, mám Syna, který mi dává spásu, mám Ducha, který mi dává sílu,“ píše Elias Vella OFMConv. Pokud tedy znamení kříže děláme jen tak pro forma, shazujeme tak celou Boží Trojici na svoji úroveň, resp. ještě níž. Kříž se pro nás stává jakýmsi nutným zlem, gestem, které se musíme odbýt, protože se holt dělá.

Tímto křížem se hlásíme i ke Kristu trpícímu, který jej nesl na Kalvárii, aby na něm spočinul na Golgotě. Kříž svůj a v něm i ty naše. Perfektně je to znázorněno ve filmu Umučení Krista, kde postava Spasitele nese kříž celý, zatímco oba lotři jen jedno břevno. Oni nesli pouze svou vinu, kdežto Ježíš viny nás všech – spolu se svou nevinou. Zároveň měl zde jeho popravčí nástroj podobu znaménka plus (+), břevna zločinců minus (-). Jedině Kristovo Tělo napjaté na našem břevně „mínusovém“ nás může zachránit. Jedině kříž nesený s Kristem může mít nějakou kladnou hodnotu, vše ostatní má zápornou hodnotu a směřuje do nicoty. Přijmeme-li kříž a neseme-li ho s Ježíšem, změní se naše zoufalství ze všeho, co nás sužuje, v naději a radost. To není fráze, to je prostě fakt.

Přijmout kříž znamená nést ho, protože, jak kdesi říká sv. Augustin, „koho kříž nese, ten už nejde, ten už visí.“ Přijmout kříž znamená obejmout ho, a to doslova. V tom není nic patetického, logicky: objímám-li kříž, tak už mě nemůže tlačit. „Mé jho netlačí a břemeno netíží,“ říká Ježíš v evangeliu. Nemůže mě tlačit na zádech či ramenou něco, co se zad ani nedotýká a co nadlehčuje svými pažemi sám Spasitel. A navíc – obejmu-li kříž, objímám s ním i Toho, který na něm visí. Přivinu-li kříž na svou hruď, ovšem bez nějakých masochistických tendencí, přivíjím tak to, co mi na seslal Bůh. Nikomu přece nesliboval, že jeho život zde na zemi bude prost bolestí, bude svého druhu procházkou růžovým sadem. Je na nás, řečeno slovy Jana Zahradníčka, „k podobě Kříže dorůstat“.

Jistě, můžeme kříž odmítnout, odhodit a já nevím co ještě. Vzhledem k tomu, že si sami říkáme křesťané, by bylo to poměrně dost zvláštní. V tomto označení totiž nosíme jméno samotného Krista. Odmítání by znamenalo nést jméno bez nějaké hlubší vnitřní podstaty, náplně, obsahu. Slavný vojevůdce Alexandr Makedonský měl ve svém vojsku vojáka stejného jména, který však byl pravým opakem neohroženého dobyvatele, byl bojácný, zákeřný, falešný. Alexandr si ho jednou předvolal a řekl mu: „Nosíš stejné jméno jako já, ale chováš se jinak. Buď změn jméno, nebo život!“ Jen pokud se kříž snažíme nést, napodobujeme Krista. Díky kříži se můžeme podobat našemu Vykupiteli! „Kristus nikdy není bez kříže, ale kříž není nikdy bez Krista,“ řekl P. Pio, muž, který věděl jako málokdo, co to znamená nést kříž. Nejsme tedy sami ve svých trápeních, to břímě s námi nese On. Představme si, že by On svůj kříž během cesty na Golgotu odhodil…

Každý máme svou cestu, své poslání, své kříže. Vše je přesně šité na naši míru. Cesta každého z nás má přesně šířku našeho kříže a brána, kterou se dostaneme do nebe, se otevírá klíčem, který přesně zapadá do jejího zámku. Tímto klíčem je právě kříž. A jeho přijetí znamená i to, že ho budeme dělat s vědomím, čí pečeť si právě vtiskujeme. „Ó zdvihni nás Kriste do svobody slávy své, ó zdvihni nás Kříži do svobody slávy své,“ volejme s Janem Zahradníčkem.

Libor Rösner


Vydáno:9.9.2014 Zobrazeno:1074
Biblický citát na dnešní den
Otče, přišla ta hodina. (Jan 17,1)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200