Advent

Milí čtenáři, je tu advent - doba očekávání na Kristův příchod.

První příchod se odehrál před dvěma tisíci roky, kdy Bůh k nám přišel jako člověk, jako malé, slabé dítě Ježíšek. Židé, kterým patřilo zaslíbení o Spasiteli, na Něho čekali, ale když přišel, nepoznali Ho. Musel se narodit ve chlévě, protože „v zájezdním útulku nebylo pro ně místo“ (Lk 2,7). Později, když veřejně učil, nemohli pochopit, odkud se v Něm bere taková moudrost a moc, „vždyť známe jeho příbuzmné“ (srv. Mt 13,55-56). Z Jeho slov a skutků však mnohým postupně docházelo, že to musí být ten slíbený Spasitel. Zdálo by se, že spása je nadosah. Skutečně tomu tak bylo, ale byl tady také ještě jeden háček. Spasitele bylo třeba poslechnout a přijmout Ho se vším, co učil, a postavit Ho na prvním místě v životě. Ne všichni to dokázali.

I na nás je kladen požadavek, abychom se snažili poznat Krista a přijmout Ho. Neboť takovým způsobem se Boží spása stane našim údělem, jak říká evangelista Jan: „všem, kdo Ho přijali, dalo moc stát se Božími dětmi“ (Jan 1,12). Prvním člověkem, který Spasitel přijal bez výhrad a úplně, byla Panna Maria. Poznala Ho při slovech zvěstování a přijala Ho svým fiat - ať se mi stane, a zůstala věrná až do konce. Ona ať je našim velkým vzorem.

Dnes, od doby nanebevstoupení, čekáme na Ježíšův druhý příchod. Poznáme Ho, když přijde? Ježíš v Matoušově evangeliu říká, že „jako blesk vyšlehne od východu a zazáří až na západ, tak to bude i s příchodem Syna člověka“ (Mt 24,27). Jeho druhý příchod bude tedy všem zřejmý, nebude pochyb, zda to je On nebo ne - všichni Ho poznáme. Avšak budeme připraveni? Budeme těmi, kteří Ho přijali?

br. Bohdan

 
Biblický citát na dnešní den
Kdo věří v Syna, má život. (Jan 3,36)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200