Pouť na Cvilín s mystikou sv. Maxmiliána

„Sv. Maxmilián Kolbe je mystikem pro 21. století,“ – tak nějak to řekl Otec provinciál minoritů dr. Bogdan Sikora v homilii letošní mše svaté na Cvilíně 17. srpna, kdy se zde konala jako každoročně pouť Rytířstva Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata.

Jako v minulých letech, i letos se celá pouť nesla v duchu sv. Maxmiliána. Ukazuje se čím dál víc, že tato mimořádná osobnost nabízí pohledy z mnoha stran a úhlů. Jestliže předchozí poutě byly věnovány hlavně vzpomínce na jeho mučednickou smrt a na aktivitu pro šíření Kristova království, tak ta letošní byla zaměřena především na mystiku, na hluboký duchovní život tohoto světce, jak je nám dostupný z jeho písemně zaznamenaných soukromých rozjímání, z článků a z korespondence.

Tato stránka světcovy osobnosti byla prezentována již na křížové cestě přede mší svatou, kdy při každém zastavení se četly myšlenky tohoto mučedníka, jež měly vztah k jeho dobrovolné smrti pro záchranu života bližního. Někteří věřící možná poprvé poznali úžasnou vnitřní hloubku tohoto apoštola katolického tisku a hrdiny blíženské lásky, která jej podle mého názoru řadí k velkým katolickým mystikům typu sv. Terezie z Avily, sv. Jana od Kříže, sv. Terezie z Lisieux, sv. Edith Steinové a dalších.

Novinkou mystiky sv. Maxmiliána ve srovnání s jinými mistry duchovního života je duchovní život skrze Neposkvrněnou a práce na vlastním zdokonalení s pomocí Neposkvrněné. Jestliže minulé generace chápaly Pannu Marii jako pomocnici v nejrůznějších potřebách a předmět úcty, tak sv. Maxmilián k tomu přidává ještě motiv jejího vedení v péči o dokonalost, o sjednocení s Ježíšem Kristem, a podobá se tak velkému mariánskému mystikovi 17. století sv. Ludvíku Marii Grignionovi z Montfortu.

Opět mi znějí v srdci slova Otce provinciála z kázání, v němž připomenul jako pravidlo sv. Maxmiliána, že „V“ se musí rovnat „v“. „V“ znamená Boží vůli, „v“ moji lidskou vůli. Když dojde k jednotě „v“, tedy mé lidské vůle, s „V“, tedy s Boží vůlí, potom se člověk stává svatým. K tomu nevede nikdo lépe než právě Neposkvrněná, jejíž vůle byla vždycky a v každém okamžiku sjednocena s vůlí trojjediného Boha a Pána.

Letošní pouť na Cvilín mi vnukla jedno přání, byť možná poněkud troufalé: aby sv. Maxmilián byl jednou prohlášen Učitelem Církve jako přední katolický mystik na stejné úrovni se sv. Janem od Kříže a sv. Terezií. Kéž Bůh dá na přímluvu Neposkvrněné!

R. Malý

Nahlédněte do fotogalerie.

Vydáno:20.8.2013 Zobrazeno:1142
Biblický citát na dnešní den
Otče, přišla ta hodina. (Jan 17,1)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200