Celoevropská iniciativa za ochranu lidského života a lidské důstojnosti "One of Us"

Evropská občanská iniciativa "Jeden z nás" ("One of Us - http://www.oneofus.eu) má za cíl sesbírat nejméně jeden milion podpisů v nejméně sedmi ze sedmadvaceti členských státech EU a tím vyzvat Evropskou komisi, aby se zabývala peticí zaměřenou na ochranu lidského života. Iniciativu je možné podpořit v online petici přímo na stránkách Evropské komise https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/index.do?lang=cs. České znění petice je k dispozici ke stažení na stránkách Hnutí pro život ČR.

Cílem iniciativy "Jeden z nás" je podpořit v Evropě ochranu lidského života od početí v možnostech kompetencí EU. Na základě nedávného rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie Brüstle vs. Greenpeace požaduje, aby EU ukončila financování aktivit, které předpokládají zničení lidských embryí, zejména v oblasti výzkumu, rozvojové pomoci a veřejného zdraví. Toto má být dosaženo změnou ve finančních směrnicích EU, které vymezují výdaje z rozpočtu EU. Jedná se o jednu z prvních registrovaných Evropských občanských iniciativ v EU.

Iniciativa doufá v zavedení konkrétních etických standardů v Evropě týkajících se respektu důstojnosti každého člena lidské rodiny bez ohledu na jeho stáří. V rozpočtu EU by měla být zavedena konkrétní opatření zakazující ničení lidského života. Iniciativa rovněž předpokládá politickou změnu a větší povědomí o potřebě respektovat přání tolika občanů Evropy a pozitivní ovlivnění soudní pravomoci Evropského soudu pro lidská práva, který rozhoduje v mnoha bioetických případech.

Sběr podpisů je možný do 1. listopadu 2013.

Vydáno:28.6.2013 Zobrazeno:997
Biblický citát na dnešní den
Otče, přišla ta hodina. (Jan 17,1)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200