Pravý smysl božítělových průvodů

Slavnost Těla a Krve Páně – známá pod zlidovělým názvem Boží Tělo – je už od 13. století spojena s průvodem mimo chrám na základě zjevení Pána Ježíše vizionářce Juliáně z Lutychu. Kněz nese konsekrovanou hostii ve zlaté monstranci a žehná jí. Lid se svátostnému Kristu klaní.

V barokní době dostaly Božítělové průvody slavnostní formu: nebesa, hudba, lidový zpěv, květiny sypané před svátostným Spasitelem, oltáře postavené venku, břízky…. Boží Tělo se tak stalo veřejnou manifestací víry v přítomnost Krista v Nejsvětější Svátosti a zároveň deklarací, že náležím ke katolické církvi a jsem jejím údem.  

Dnes lze ale slyšet z různých stran námitky: Božítělové průvody mimo kostel jsou prý „nepedagogické“, protože lidé, kteří slyšeli o křesťanství jen zpovzdálí a uvidí je, si poklepou na čelo: „Tak tomuto oplatku se ti katolíci klanějí?“

Ano, budou určitě takoví, kteří to řeknou. Jenže vyskytnou se i jiní, kteří tím budou osloveni a uvěří. Dějiny znají takové případy. Ve 20. století ve Francii syn funkcionáře komunistické strany André Frossard líčí ve své knize „Bůh existuje, já jsem se s ním potkal“, jak vstoupil čirou náhodou do katolického kostela a byl šokován, když uviděl lidi modlící se před vystavenou Nejsvětější Svátostí, před „tímto oplatkem“. Tak započala jeho konverze. Stal se katolickým žurnalistou, který napsal mj. knihu rozhovorů s papežem bl. Janem Pavlem II.

Ano, lidé, kteří nic o Církvi nevědí, budou nejdříve konsternováni, když uvidí, jak se katolíci „klaní oplatku“, jenže právě tato zvláštnost, z jejich pohledu přímo absurdita, může vyvolat u mnohých z nich otázky, proč to ti lidé dělají a jaký mají k tomu motiv. Ty si kladl i Frossard – a nakonec se stal  horlivým katolíkem.

Vzdávat se církevní tradice jen proto, že to současný svět nechápe, je pštrosí politikou, která nakonec může vést až k tomu, že nebudeme ochotni vůbec na veřejnosti o své víře v Ježíše Krista mluvit, neboť toto svět také „nechápe“. Božítělové průvody v minulosti posilovaly víru a povznášely ducha, právě při nich si člověk uvědomoval, že křesťanství je něčím radostným, neboť Kristus nabízí člověku věčnou radost, jež nikdy nekončí.

R. Malý

Vydáno:25.5.2013 Zobrazeno:914
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200