Bude mít kde přistát?

Po Ježíšově křtu v Jordánu se nad hlavami přítomných objevil Duch svatý v podobě holubice. Jejím prostřednictvím znázorňují malíři či básníci Třetí Božskou Osobu. O letnicích sestupuje Duch svatý na v modlitbě pohroužené apoštoly v podobě ohnivých jazyků. Apoštolové byli na Jeho seslání připraveni, předtím se usilovně modlili. Jejich srdce byla připravená na Jeho dotyk, na Jeho působení, na Jeho dary. Metaforicky řečeno, holubice Ducha svatého nalezla místo příhodné pro své přistání.

Stovky a tisíce let předtím hledala jiná holubice taktéž místo, kam by usedla. Byla to ta, kterou vypustil spravedlivý Noe. Přinesla mu na oplátku olivovou ratolest v zobáku coby symbol míru, usmíření. Vody opadly.

I my jsme dnes zaplaveni vším možným, vším, co nám brání nadechnout se a pohlédnout vzhůru k Pánu. I my jsme zmítání potopou řvoucího světa, který přehlušuje klidný hlas Pastýřův a bere hlas i obyčejným slovům. A On vysílá Holubici, aby vyhledala v našich srdcích místo, kde by přistála, hledá kousíček úrodné půdy, kam by mohl Rozsévač zasít semeno svého slova.

Připravme se tedy, resp. připravme svá srdce na to, aby je mohl zapálit žár ohnivých jazyků, aby se stala kořeny, které už víckrát nebudou odpírat krev růži, jak kdesi píše básník Josef Suchý. Déšť růží, který viděla z nebe padat sv. Terezie z Lisieux, nezraňoval ostny na stoncích těchto nádherných květin, ale oblažoval jemností jejich květů, vůní z nich vycházející a v neposlední řadě uchvacoval dozajista i po vizuální stránce. V souvislosti se slovy básníka by se dalo podotknout, že tyto Terezčiny růže byly přímo nasáklé, nadité krví z kořene jejího srdce otevřeného pro to, aby dalo vzklíčit semeni zasetému Rozsévačem, ze srdce, jež bývalo coby suchá píď země připraveno na přistání Holubice. Proč? Protože její víra byla živá, její srdce bylo živé, jeho půda byla úrodná.

Kristus Ježíš „byl živý i v umučeném těle“, praví básník Bohumil Pavlok. Boží Duch v Něm působil neustále. S námi to bývá horší. V živém těle utlačujeme svůj život, případný žár či úrodná místa zhášíme vodou potopy. Avšak „jedině zrno ví/ a tvrdošíjný kořen/ bláznivou pravdu/ o plodné barvě“, píše Pavlok jinde. Tedy jen zrno, jež vzklíčí, kořen, jenž čerpá vláhu z vod nebeských, nikoli pozemských může a chce dát „krev růži“. Jen srdce neutopené v kalných vodách hříchu, pohlížející ke slunci, neboť „sluneční prs se bude chvít/ nad mými rty/ jež vyprahly touhou“ (B. Pavlok), jen srdce proniknuté skrz na skrz žárem Ducha svatého, na jehož suché místo usedne Holubice seslaná Otcem, nebude „těžké/ jak prasklý zvon/ a hluché/ jak zoufalství“ (B. Pavlok). Takové srdce můžeme mít i my. Tak do toho, už brzy uslyšíme na nebi hukot ohnivých jazyků, mávání křídel Holubice. Neodpírejme krev našim růžím!

Libor Rösner

Vydáno:17.5.2013 Zobrazeno:995
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200