Regina „Bene“

Český král Vladislav Jagellonský byl posměšně nazýván „Rex Bene“ – „Král Dobře“. Byl totiž slabým panovníkem, který ve snaze mít klid a s nikým si to nerozházet všem ustupoval a na četné požadavky prosebníků odpovídal latinským slůvkem „bene“.

Podobným přídomkem můžeme obdařit Panu Marii, ovšem bez onoho pejorativního nádechu. I ona odpovídala na každý Boží požadavek svým „bene“, resp. „fiat“. Právě dnešní slavnost Zvěstování je z tohoto hlediska zcela signifikantní. „Jsem služebnice Páně,“ říká tato mladá dívka, aby se z ní nakonec stala Královna – Královna andělů, Královna všech svatých, Královna míru…  Poslušnost a věrnost tak ze služebnice učinily královnu.

Její „bene“ nepramenilo z nějaké slabosti, naopak. Pokud kdy byla slabá, tak spolu se sv. Pavlem tak, že byla právě tehdy silná (2 Kor 12,10). Její „bene“, její „ať se mi stane podle Tvého slova“ pramenilo z čisté a naprosté odevzdanosti do vůle Otcovy, jehož slova uchovávala ve svém srdci. Tak v tomto jejím neposkvrněném srdci nezbylo už místo na slova vlastní, vyjma toho jednoho jediného – „bene“.

Opakujme to tedy po ní, učme se od své nebeské Matky slabikovat ono nebeské brány otevírající slůvko – „bene“.

Libor Rösner

Vydáno:8.4.2013 Zobrazeno:915
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200