V Českém Těšíně jsme následovali papeže Františka

Exerciční dům v Českém Těšíně se stal ve dnech 4.-6. dubna dějištěm první duchovní obnovy Rytířstva Neposkvrněné v České republice. A není žádnou sebechválou, když řekneme, že šlo také, byť bezděčně, o realizaci spirituality papeže Františka, jež v sobě snoubí františkánskou a ignaciánskou cestu k Bohu, protože on, jezuita, přijal jméno František podle světce z Assisi.

Rytířstvo je spjato, jak známo, s řádem minoritů, čili s františkánskou duchovností, již reprezentoval sv. Maxmilián Kolbe. Mši svatou však pro nás celebroval, kázal a pronesl též jednu přednášku jezuita Otec Ladislav Arvai. Mluvil o sv. Ignáci a teprve tady si člověk uvědomil, jak je zakladatel jezuitů úžasně blízký sv. Františkovi v jeho bezvýhradném odevzdání se Pánu, v jeho mariánské úctě a v jeho poslušnosti Svatému otci.

Tímto duchem se nesly také přednášky bratra Bohdana, zaměřené přednostně na Pannu Marii. Teprve na této obnově mi jaksi "docvaklo", že následovat Marii je vlastně nezbytnou podmínkou k následování Ježíše Krista. Tak to chápal sv. Maxmilián a měl s tím u některých katolíků problémy. Namítali, že Maria tímto zastiňuje Ježíše Krista, následovat máme přece pouze jeho. To je pravda, ale Kristus nebyl pouhým člověkem, byl také Bohem. A následovat Boha je přece jen obtížnější než následovat člověka. Duchovní obnova v Českém Těšíně mi odhalila, že následovat Pannu Marii v jejím vztahu k Bohu a v její spoluúčasti na životě, utrpení a oslavení Spasitele je tou nejúčinnější a nejjistější cestou. Alespoň pro mne. A za to moc děkuji.

Vděčný účastník

Vydáno:8.4.2013 Zobrazeno:1872
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200