Zvěstování Páně dokazuje existenci člověka od početí

Církev slaví 25. března krásnou slavnost Zvěstování Páně. Není náhodou, ale naopak logickým důsledkem, že právě k tomuto svátku pořádají prolife organizace na celém světě své průvody na obranu nenarozeného života, což se týká i naší republiky.

Co se praví v příběhu o Mariině početí z Ducha Svatého? Co archanděl Gabriel řekl svaté Panně? „Hle, počneš v svém lůně a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš…“ (Luk 1,31). „Počneš a porodíš syna..“, to jsou andělova slova. „Počneš a porodíš syna, tj. konkrétního člověka..“ Anděl tak vztahuje lidskou existenci Ježíšovu ne pouze k porodu, ale už k početí. Ne až porod, ale již početí znamená v andělových ústech vznik nové lidské bytosti, Ježíše, který je plně člověkem právě tak, jako je plně Bohem. Kdyby člověk Ježíš nebyl člověkem hned od početí, tak by anděl logicky řekl jenom „porodíš syna“. On však říká „počneš a porodíš syna…“, čímž považuje už první akt, tj. početí, za stvoření nového člověka s tělem a duší.

Tato slova andělova zvěstování byla ve starověku opravdovou revolucí. Antika neměla jasno, odkdy je člověk člověkem, tj. odkdy má nesmrtelnou duši, Aristoteles soudil, že teprve od třetího měsíce, žena dokonce prý až od šestého měsíce. Potrat byl běžnou záležitostí, i když mnozí filozofové se vyslovovali proti němu včetně Aristotela.

Postoje Řeků a Římanů ovlivnily i židovský národ. Ačkoliv potrat byl ve Starém zákoně striktně zakázán, chybělo autoritativní vyjádření, od kterého měsíce těhotenství má člověk nesmrtelnou duši, čili odkdy je člověkem. Otázku vyřešil teprve jménem Božím s pečetí neomylnosti archanděl Gabriel, když navštívil Pannu Marii, aby jí oznámil, že se stane Matkou Vykupitele.

Papež bl. Pius IX. r. 1860 prohlásil pravdu o tom, že člověk je člověkem a má nesmrtelnou duši už od početí, za neomylnou součást katolické nauky. Dnešní věda na základě genetiky potvrzuje tuto pravdivost slov archanděla Gabriela: člověk má hned od početí svůj genetický kód, tudíž je už od tohoto okamžiku plně lidskou bytostí. Potrat proto vždycky byl, je a bude zabitím člověka bez ohledu na to, je-li vykonán pilulkou RU 486 pár vteřin po početí nebo kyretou až v devátém měsíci těhotenství. Obojí je objektivně stejně závažným smrtelným hříchem vraždy.

Slavnost Zvěstování Páně je tak současně slavností práv člověka. Ne těch lživých, na něž se odvolává tento svět a která jsou ve skutečnosti „právy“ páchat hřích, ale těch autentických, mezi něž na prvém místě patří právo každé lidské bytosti na život od početí až do přirozené smrti. Prožijme proto slavnost Zvěstování Páně s radostným vědomím Božího potvrzení důstojnosti a nedotknutelnosti lidského života v každém okamžiku!

R. Malý

Vydáno:21.3.2013 Zobrazeno:1527
Biblický citát na dnešní den
Otče, přišla ta hodina. (Jan 17,1)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200