Slavnost svatého Josefa

Matouš říká, že „Josef byl muž spravedlivý.“ Všimněte si, že koho chce bible vyzdvihnout, řekne o něm, že byl spravedlivý… O sv. Josefu to pak platí navýsost přesně.

Zmiňme jen dva jeho atributy – poslušnost a vztah k Panně Marii. V evangeliu není zmínky o tom, že by promluvil. Neznamená to, že by byl němý, to rozhodně ne. Jde „jen“ o to, že Josef nemluví, ale jedná, nediskutuje, ale vždy poslechne Božího hlasu – ať už jde o útěk do Egypta, návrat z něj, popř. přijetí Marie za svou choť. Jakkoli měl třeba i mnoho pochybností, přesto neváhal a šel, nebrblal, neoponoval, ale poslechl. Pak se člověk ani nemůže divit, že takovému člověku Bůh svěřil péči o svého Syna a Jeho Matku. „Josef pochopil, kdo byla jeho manželka a kdo bylo Dítě, které počala,“ píše G. Amorth a dodává: „Myslím, že právě v této chvíli Josef přemýšlel vážně sám o sobě. Chápal, co Bůh od něho čeká, když mu svěřuje Ježíše a Marii. Jestliže si předtím Marie vážil, takže naprosto vylučoval její nevěrnost, nyní ji v plném slova smyslu uctívá. Josef je skutečný a první ctitel přesvaté Panny Marie.“A tu jsme u druhého jeho atributu: vztah k Marii Panně.

„Svatý Josef viděl krásu Panny Marie, ale poněvadž ji viděl pro Boha (neboť tou mírou byla oslňující), neviděl ji sám pro sebe, a to tím méně, čím méně viděl své vlastní přednosti a dokonalosti,“ píše J. Deml.

Nechť je nám Pěstoun Páně vzorem pro vztah k Bohorodičce a samozřejmě k Bohu. Nechť nás učí, jak ji milovat, jak si jí vážit coby ženy, jež dala život samotnému Bohu, jak tajit dech při pohledu na její krásu, jež vyvěrá z jejího neposkvrněného nitra, jak si vážit té, která je jedinečným příkladem člověka stvořeného k obrazu Božímu, jak to Bůh původně zamýšlel. Můžeme ji milovat beze slov, můžeme ji obdivovat beze slov, ale můžeme ji milovat i tím, že poslechneme její výzvy z Kány Galilejské, kterou k nám přestala hovořit – začal totiž hovořit její Syn.

Nechť je nám Pěstoun Páně vzorem poslušnosti, abychom i my udělali vše, co nám On řekne.

Libor Rösner

Vydáno:18.3.2013 Zobrazeno:886
Biblický citát na dnešní den
Otče, přišla ta hodina. (Jan 17,1)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200