Bééénedetto

Toto bouřlivé skandování zazní ve čtvrtek 28. 2. naposled. Úderem 20. hodiny čtvrteční opustí svůj úřad „Gigant po gigantu“, jak nazval odstupujícího papeže Benedikta XVI. jeden polský arcibiskup. Nějaký čas budeme bez pastýře a s nadějemi budeme hledět směrem k Římu, zdali už z vatikánského komína vychází bílý kouř na znamení, že na Petrův stolec usedl nový „biskup v bílém“.

Odchází velký papež, jehož přínos pro církev doceníme určitě až po letech. Teolog par excellence, osobnost, velikán. Především však krásný člověk, z něhož čišela obrovská pokora a láska k Bohu a lidem. Ano, nemálo lidí, včetně těch věřících, v něm viděla chladného Němce, který se prý ani zdaleka nevyrovná svému předchůdci. Avšak úkolem Kristova náměstka není soupeřit o popularitu se svými předchůdci, ani snažit se zalíbit se světu, a to ani tomu křesťanskému. Jeho úkolem je provést svěřenou mu bárku vlnobitím časů. A to se jemu určitě dařilo náramně. Ale o tom psát nechci. Chtěl bych o něm pronést pár slov jako o člověku.

Papež Benedikt XVI. dokázal objímat pohledem. Nikdy nezapomenu na tu chvíli, kdy jsem při jeho návštěvě ČR celé hodiny stával před nunciaturou v Praze a čekal, až vyjde. Podařilo se mi ho tak několikrát vidět z pouhých třech čtyřech metrů. A v poslední den, kdy z bran nunciatury vyjížděl naposled, jsem se z té krátké vzdálenosti střetl svým pohledem s pohledem jeho a vzápětí už svou rukou dělal znamení kříže – jak jsem díky tomu našemu vzájemnému pohlédnutí do očí cítil, v danou chvíli určené přímo mé osobě. Do očí mi pohlédl a přímo mi požehnal nástupce sv. Petra, náměstek Kristův, člověk, jehož jsem si už dlouho předtím zamiloval.

Proč? Sálaly z něj na mne nezměrná pokora a láska, jakož i konejšivý pokoj dávající jistotu, že nám Bůh poslal vskutku skvělého pastýře. Opravdový pocit bezpečí mohl člověk pociťovat při pohledu na něj, potažmo v jeho blízkosti, mohl zakoušet pocit důvěry v jeho pastýřské vedení, pocit vědomí Boží působnosti; Benedikt XVI. jakoby svou osobností potvrzoval, že Pán se skutečně stará.

Už při prvních záběrech po jeho zvolení papežem, potažmo při pohřebních obřadech za zesnulého Jana Pavla II., z něj přímo vyvěrala roztomilá plachost, zhmotněné vědomí vlastní nedostatečnosti tváří v tvář jak velkému úkolu, před který byl postaven, tak své malosti před Božím majestátem. Čišela z něj čirá láska a pokora, naprosto jasné vědomí vlastních omezení, třebas už jen co se týká té jinakosti, kterou během svého pontifikátu nabízel jeho předchůdce. Vědomí toho, že jeho vlastní charisma spočívá jinde než v přitahování nadšených zástupů a okouzlování jich svou srdečností, vědomí toho, že přichází, aby sloužil, vědomí toho, že nad ním je Bůh.

A přesto bylo v jeho všeobjímajícím pohledu a mírném úsměvu, v jeho nevysloveném vyznání a v pozvednutých rukou – v tom dnes už tak známém gestu – tolik úcty a lásky k těm, jimž takto kynul, tolik otcovského, že člověka až mrazilo. Zároveň i hřálo. Měli jsme před sebou toho, jenž byl vskutku plný lásky k nám, jakkoli ten vnější projev ani zdaleka neodpovídal skutečné hloubce jeho citu. Mohli jsme jej jen cítit, tušit, vnímat jakoby z vnějšku. A tak nás, církev, „aspoň“ vedl, jak mu to vnukal Boží Duch, modlil se za nás a žehnal nám. Bohu díky za něj, za celých osm let jeho pontifikátu. Bohu díky! A připojme též prosbu, aby mu dobrý Bůh oplatil za jeho službu pastýře v Kristově ovčinci.

Libor Rösner

Vydáno:28.2.2013 Zobrazeno:938
Biblický citát na dnešní den
Otče, přišla ta hodina. (Jan 17,1)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200