Půst před branami

Když při tzv. druhé punské válce překročil kartaginský vojevůdce Hannibal se svými vojsky překvapivě Alpy a přitáhl k Římu, zachvátila všechny jeho obyvatele nebývalá panika. „Hannibal ante portas“ – „Hannibal před branami“ říkali si mezi sebou zděšení Římané. Hannibal nakonec na Věčné město nezaútočil, nicméně ještě desítky let poté strašily matky a chůvy neposlušné děti oním hrozivým „Hannibal ante portas“.

„Ieunium ante portas“ – „Půst před branami“ mohli bychom volat my právě v těchto dnech. Ovšem bez jakékoli stopy zděšení či paniky. Nejedná se o nepřítele usilujícího ztéci hradby našich srdcí, aby v nich mohl následně plenit. Naopak – půst nám má pomoci tyto naše hradby zpevňovat, rozšiřovat, má nám pomoci vítězit nad námi samými, může nám pomoci vyplít z našich srdcí vše špatné, co se v nich zakořenilo.

Není to nic, čeho bychom se měli bát, co by nás mělo děsit. Nevěřící okolí má půst zafixovaný jako nejezení masa a jako něco nepotřebného a přepjatého. Proto nějaké odříkání si čehokoli odmítá a podvědomě se ho bojí. Možná stejně jako staří Římané Hannibalových vojsk. Bojí se, že o něco přijde, že bude o něco ochuzeno, třebas už jen o ten požitek z dobrého kousku masíčka. A tak razí heslo pořádně si užívat a zakusit co možná nejvíc.

Jenomže spočíval-li by půst opravdu jen ve změně našeho jídelníčku, ztratil by svou pravou podstatu. I ti nevřící, kteří mají někoho opravdu rádi, jsou schopni si pro něj něco odřeknout. A v tom mj. spočívá smysl půstu – dokázat si z lásky k Pánu něco odřeknout a růst tak ze sebe směrem k Němu. Otevřít brány svých srdcí a dát se Mu třeba i takto cele do rukou. Tak kéž se nám to daří.

Libor Rösner

Vydáno:13.2.2013 Zobrazeno:925
Biblický citát na dnešní den
Otče, přišla ta hodina. (Jan 17,1)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200