Hromnice a moderní blesky

Katolická církev slaví 2. února svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově zvaný Hromnice. Tento název má svůj původ ve faktu, že naši předkové svíci, užitou při tomto obřadu, uschovávali doma jako ochranu proti hromu a blesku a říkali jí „hromnička“.

V současnosti se zdá, že takovou ochranu proti hromu a blesku nepotřebujeme. Máme přece bleskosvody a další zařízení moderní techniky. Jenže ochrání nás to proti jiným hromům a bleskům? Dnešního člověka neohrožuje už tolik výboj elektrického proudu v oblacích, proti tomu už jakžtakž nalezl obranné prostředky, ale mohou jej zcela zničit a usmrtit navěky duchovní hromy a blesky. Jaké to jsou?

Na prvém místě všechny moderní –ismy, které odmítají zjevenou pravdu. Jejich důsledkem je nerespektování Desatera Božích přikázání a přikázání lásky k Bohu a k bližnímu. To všechno představuje onen duchovní „elektrický výboj“, jenž nakonec způsobí tvrdý úder blesku ve formě věčného zavržení.

V Babičce Boženy Němcové čteme o bláznivé Viktorce, kterou usmrtil blesk, že ji „zasáhl Boží posel“. Ano, fyzický blesk může být Božím poslem, neboť neposílá sám od sebe lidi do pekla, místa věčného zatracení. Úder duchovního blesku, jímž je smrt ve stavu těžkého hříchu, tj. bez posvěcující milosti, však pokaždé ano. To už není „Boží posel“, ale posel ďáblův, posel Božího nepřítele.

Nebezpečný blesk satana a hříchu se projevuje už na této zemi, kde ničí a likviduje, ne pouze po smrti. Epidemie AIDS je důsledkem hříchu pohlavní promiskuity a homosexuality, vymírání evropských národů a kolaps důchodového systému důsledkem hříchů vražd nenarozených dětí, čili potratů. Hromy a blesky zlého ducha působí už tady na zemi, nikoli až na věčnosti.

A jak se proti tomu bránit? Na to dává jasnou odpověď moudrý stařec Simeon, když bral do náruče z rukou Panny Marie malého Ježíše: „Tento je určen k pádu a k povznesení mnohých…“ Přijetí Ježíše jako Spasitele znamená povznesení. Jde o povznesení člověka, povznesení tak mocné, že síly zla ho nebudou schopny ohrozit. Člověk, když přijme Ježíše Krista za svého Spasitele, stane se údem Církve, kterou založil, a přijme svátosti jako úžasnou nabídku záchrany, je tímto povznesen do stavu posvěcující milosti, do stavu trvalého přátelství s Bohem. Ježíš Kristus se tak stává v nadpřirozeném řádu tím, čím byla hromniční svíce v přirozeném řádu pro naše předky: ochranou před hromem a bleskem, tentokrát nikoli fyzickým, ale duchovním. Hromniční svíce je  předzvěstí velikonoční svíce, která symbolizuje Krista jako světlo. Jen toto světlo, Ježíš Kristus, je spolehlivou a zaručenou ochranou před hromy a blesky zlého ducha.

R. Malý

Vydáno:30.1.2013 Zobrazeno:1019
Biblický citát na dnešní den
Otče, přišla ta hodina. (Jan 17,1)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200