Obrácení sv. Pavla

Bůh si nás volí k úkolům, k nimž plně využívá našich dispozic. Nejinak tomu bylo i u apoštola Pavla, jenž všechno své zanícení, všechen svůj zápal a všechnu svou bezuzdnou vášeň, co v něm byly a beze zbytku se promítly do zarputilosti, s níž pronásledoval křesťany, vložil po svém obrácení do hlásání radostné zvěsti. Bůh použil tyto jeho vlastnosti a on se stal Apoštolem národů. To, co mu sloužilo k páchání zla, Bůh nevymýtil, jen to použil k „páchání“ dobra. A výsledek byl neuvěřitelný, neskutečný, naprosto fantastický. Tuším, že to byl křesťanství nepřátelsky naladěný F. Nietzsche, kdo prohlásil, že nebýt sv. Pavla, křesťanství by samo od sebe vyhnilo, ale díky tomuto „géniu zla“ či jak ho to nazval, se stalo samou trestí života společnosti.

Německý filozof bezděky poukázal nejen na Pavlovu velikost, ale i na velikost člověka jednajícího plně ve shodě s Boží vůlí. Takový pohne základy světa, je schopný svět proměnit a je schopný proměnit dokonce i sám sebe. I sám sebe! To je ostatně základ, podstata každé konverze, a to nejen té prvotní, ale neustálé proměny vlastního já k obrazu Božímu, k tomu prvotnímu obrazu daného nám při Stvoření. Jak takový člověk vypadal, víme. Stačí se podívat na Pannu Marii. A pak už stačí „jen“ chtít být jako ona a prožívat naplno Damašky našich všedních dní. Uchovávat ve svém srdci Boží nařízení a dělat vše, cokoliv nám nařídí. A v neposlední řadě též vložit vše, co od Boha máme, k oslavě Jeho jména, jak to od jistého okamžiku činil i sv. Pavel. Tento „nejmenší z apoštolů“ nám ukázal, že to jde.

Libor Rösner

Vydáno:24.1.2013 Zobrazeno:841
Biblický citát na dnešní den
Otče, přišla ta hodina. (Jan 17,1)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200