Svátek Křtu Páně

Slavíme dnes svátek Křtu Páně. Na toto téma bylo prosloveno množství kázání a popsáno množství papíru. Zkusme se ale na tuto událost podívat z jiného úhlu, přesněji očima sv. Jana Křtitele.

Český spisovatel Jan Čep se v jednom svém eseji sám sebe ptá, jak by zareagoval, kdyby žil v době Ježíšově a potkal se se Spasitelem tváří v tvář. Šel by za Ním? Odvrátil by se od Něj jako onen bohatý mladík? V Písmu vidíme, že reakce na osobu Ježíše Krista in natura byly všelijaké. Ostatně stejně jako ty naše.

Zastavme se však u sv. Jana Křtitele. Pokusme se alespoň na moment si představit, co v tu chvíli cítil ten, jenž se při prvním setkání s Ním radostí pohnul v matčině lůně. Co cítil nyní, když viděl Spasitele tváří v tvář? Po léta se připravoval na své poslání, v usebrání se modlil a rozjímal, postil se a kál, plnil své poslání beze zbytku a najednou před ním stál Ten, jemuž celou tu dobu připravoval cestu. Jeho sepjetí s Bohem muselo být mimořádné. A jeho setkání s Ním? Jeho prožitek v dané chvíli?

Docela pěkně to ve své knize popisuje Hrom udeřil potřetí polský prozaik Jan Dobraczyński. V Janovi se zde rozzáří ono světlo, jehož dávný jas kdesi v sobě neustále uchovával, světlo, po jehož novém vzplanutí od té doby nejasně, přitom však ustavičně a především bytostně toužil. To, co pocítil v lůně své matky Alžběty a co se do něj nesmazatelně vkořenilo, náhle vytrysklo a on byl omráčen velikostí Boží. Jeho prožitek musel být zcela mimořádný, jedinečný, nádherný.

Co my, jak prožíváme svá setkání s Pánem? Probouzí se i v nás radostné pocity z minula? Jsme i my plni nejasné a ustavičné touhy po novém vzplanutí? Jsme těmi, kteří po tomto setkání chtějí Krista okamžitě následovat, nebo jdeme na druhý břeh řeky, abychom se zabývali svými záležitostmi, protože setkání s Bohem je jen jedním z mnoha? Anebo nás setkání s Ježíšem Kristem opravdu proměňuje?

A ptejme se dál: Jak my prožíváme svaté přijímání, jak my prožíváme tiché chvíle adorace, popř. modlitby vůbec. I zde se setkáváme s živým Bohem, třebaže jinak než sv. Jan Křtitel. Škoda, velká škoda každého okamžiku, který není prodchnut vědomím, s kým máme právě co do činění. On přichází k nám, sestupuje za námi do špinavých vod našeho Jordánu, přichází, aby byl dnes večer naším hostem. Připravujme Mu tedy cestu, vyrovnejme všechny křivé cesty v sobě samých a buďme v očekávání té radostné chvíle, po jejímž prožití toužili proroci, ale výsadu jejího prožití jsme dostali my. Otevřme se každé chvíli, každému setkání s Ním a prožívejme je jako největší chvíli svého života. Neboť, hle, Beránek Boží, Ten, který snímá hříchy světa.

Libor Rösner

Vydáno:10.1.2013 Zobrazeno:778
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200