Neposkvrněná

Slavíme dnes svátek Panny Marie, počaté bez poskvrny hříchu dědičného. Nejsvětější Panna byla uchráněna dědičného hříchu, aby byla hodna dát život Božímu Synu. „Bílý papír je víc než vybělený,“ volá Charles Péguy. Ano, jen na „bílý papír“ mohl Bůh napsat své Slovo! Nemohl tak učinit na takový „papír“, na nějž už psal někdo před Ním, na papír popsaný, poškozený, natržený. Jen na papír, který byl tak čistý, jakoby právě vyšel z papírenského lisu, mohl Bůh vepsat vše, co chtěl, protože jen takový papír toto vše mohl zachytit. A tak si jej připravil… Nádoba totiž musí odpovídat obsahu, jak napsal o. R. Mäder.

Panna Maria představuje člověka, jakého chtěl Bůh mít od počátku, jakého stvořil ke svému obrazu. Mariina čistota dává zakusit ovzduší Ráje, Mariina neposkvrněnost přibližuje k Bohu, Mariina odevzdanost učí pravému vztahu k našemu Stvořiteli.

Služebnice Páně si byla dobře vědoma, komu má za vše věřit, a ani na okamžik si nepřisvojila zásluhu za to, k čemu si ji Pán vyvolil. Vždy vše uchovávala ve svém srdci – ve svém neposkvrněném srdci, v srdci, které cele splynulo se srdcem svého Syna.

A právě k Němu směřuje i tento svátek, i toto dogma – jako ostatně každé dogma mariánské. Všechnu problematiku vztahu Marie a Ježíše shrnul do jedné věty sv. Ludvík Grignon z Montfortu, když napsal: „Řekneš-li: ,Maria‘, Ona řekne: ,Bůh‘.“

Takže milujme Marii, vzývejme Marii, obracejme se na Marii, tím totiž zároveň milujeme Ježíše, vzýváme Ježíše, obracíme se na Ježíše. Po každém naším „Maria“ zazní z jejích úst ozvěnou „Ježíš“.

Libor Rösner

Vydáno:7.12.2012 Zobrazeno:806
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200