Tzv. "Hodina milosti" - vyjádření církevní autority

Na našich stránkách jsme v prosinci 2012 uvedli informaci ohledně tzv "Hodiny milosrdenství". Mělo se jednat o poselství z údajného zjevení Panny Marie z italského města Montichiari, kde Matka Boží měla žádat o modlitbu 8. prosince od 12 do 13 hodin.

Později bylo na stránkách diecéze Brescia, pod kterou spadá i místo zjevení, uvedeno vyjádření místního biskupa Mons. Luciana Monariho ohledně tohoto zjevení. Otec biskup se výslovně vyjadřuje na základě dopisu z kongregace pro nauku víry, že toto mariánské zjevení není církvi uznáno. V direktáři pro mariánský kult v místě zjevení, je pak řečeno, že má být vyloučen jakýkoli odkaz na zjevení, poselství nebo nadpřirozené jevy, které by mohly uvést věřící proti úsudku Církve.

Korigujeme proto dříve uvednou informaci a žádáme naše čtenáře, aby v duchu svaté poslušnosti přijali toto rozhodnutí církevní autority.

 

 

Dřívější text zněl:

8. prosince – SLAVNOST PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU:

S touto slavností Neposkvrněné Panny Marie, kterou takto vyhlásil roku 1854 blahoslavený papež PIUS IX a kteréžto tajemství bylo slavně potvrzeno samotnou Pannou Marií roku 1858 v Lurdech  je spjata HODINA MILOSTI: Ukazuje důležitost přinášení MODLITEB a OBĚTÍ za nevěřící a nekající se.

Ve spojení s MODLITBOU ANDĚLA ve FATIMĚ: Dne 8. prosince 1947 při zjevení v Montechiari  vyslovila Panna Maria toto přání: Přeji si, aby se každoročně 8.12. od 12-13 hod. konala hodina modliteb za svět!

Tato pobožnost zajistí mnoho duchovních a tělesných milostí. Náš Pán, Můj Božský Syn chce lidem dát přemíru svého slitování, když se dobří budou modlit za své hříšné bratry.

Sdělte svatému Otci, že si přeji, aby tato hodina byla známa celému světu a po celém světě se rozšířila.

Ten, kdo nemůže navštívit svůj farní kostel, ať se modlí doma v poledne a také obdrží milosti. Brzy poznáte velikost této hodiny milosti. Pro všechny děti, které dopřejí této prosbě sluchu a vezmou si ji k srdci, mám připravenu plnost milosti.

Stále existují tiší a skrytí prosebníci a oběti za hříšné duše, které svolávají milosrdenství našeho Pána na tuto zemi.Nyní je hodina modliteb, hodina dobrého příkladu, hodina obětí a věrnosti a odvážného přičinění.

Modlitba obětí a pokání tak mnoha duším zabraňuje tomu,aby na lidstvo dolehl soud Boží Spravedlnosti.

Hořím láskou a žádám modlitby na záchranu SVĚTA! Kdybyste věděli, jak mnoho mých dětí jde cestou záhuby! Církev je ve velkém nebezpečí. Doba je stále více zlověstná. Nesu ve svém Srdci utrpení mnoha nemocných a trpících,abych je přivedla k větší svatosti. Jsem Matka Pána lásky!

Bude to 8.prosince, kdy NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ rozdrtí hadovi hlavu.

Aktualizováno:9.12.2016 Zobrazeno:3971
Biblický citát na dnešní den
Otče, přišla ta hodina. (Jan 17,1)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200