Bude se opakovat zázrak u Čenstochové?

V posledních dnech měsíce srpna jsme vítali v České republice vzácnou návštěvu: ikonu Panny Marie Čenstochovské na její pouti od oceánu k oceánu za ochranu lidského života a obnovu rodin. Iniciátory akce byly organizace na ochranu nenarozeného života. U nás se celé záležitosti obětavě ujalo Hnutí pro život ČR v čele s prezidentem Mgr. Radimem Ucháčem.

Matka přišla navštívit své děti – i takto lze celé toto putování kopie milostného obrazu Čenstochovské Madony z ruského Vladivostoku do portugalské Fatimy chápat.  Prošla 24 státy Evropy a Azie.

Přichází ke svým dětem právě v době, kdy ony se jí nejvíce vzdalují. Místo toho, aby následovaly její příklad láskyplného přijetí Božského Dítěte a obětavé péče o ně, zabíjejí své nenarozené potomstvo buď v mateřském lůně, nebo ve zkumavkách s tekutým dusíkem. Tyto hříchy nejsou jen těžkou urážkou samotného ideálu mateřství, ale také rouháním se samotnému Bohu, který je jeho Tvůrcem. Počet dětí zabitých umělým potratem přesáhl již za posledních cca 60 let na celém světě 2 miliardy, dalších 50 tisíc je každodenně vražděno v lůně matek.  A jako kdyby tento hřích nebyl sám o sobě dostačující pro Boží tresty, znehodnocuje současný člověk vznešený ideál mateřství homosexuálními a lesbickými partnerskými svazky, které prý mají podle zákona „právo“ vychovávat adoptované děti. Komu z těchto „rodičů“ mají potom nevinná dětská ústa říkat „mámo“? Ve Velké Británii již názvy „otec“ a „matka“ zcela odbourávají a vyžadují pojmenování „rodič 1“ a „rodič 2“.

Mnohokrát v posledních desetiletích nás Panna Maria varovala, nejnaléhavěji ve Fatimě r. 1917, kde, aby se nikdo nemohl vymlouvat jako kdysi ateistický filozof Bertrand Russell, že „neposkytla dostatek důkazů“, Bůh na její přímluvu způsobil známý „sluneční zázrak“. Čenstochovská ikona má tomuto lidstvu připomenout, že Matka Boží je schopna pomoci a opravdu pomáhá. Před tímto obrazem se modlily davy zbožných Poláků v 17. století za záchranu před Švédy – a byly vyslyšeny, i když švédská armáda měla výraznou přesilu.  Kopii této ikony nesli r. 1920 obránci Varšavy před bolševiky do boje – a ubránili město proti mnohem početnějším rudoarmějcům. Pouť kopie Čenstochovské Madony Polskem r. 1956 přinesla výrazné zmírnění komunistického pronásledování Církve.

Mohli bychom pokračovat, nicméně i toto málo stačí k víře, že ona, Neposkvrněná, je schopna vyprosit od Pána zázrak i v prostředí, kde jsou zabíjeny nenarozené děti a staří lidé a kde jsou mocenskými zásahy záměrně likvidovány manželství a rodina. Proto se uskutečnila tato pouť „Od oceánu k oceánu“, zahájená 14. června v ruském Vladivostoku.

Do naší vlasti dorazila Čenstochovská Madona z polské Bielsko-Bialej v neděli 26. srpna. První zastávkou byla severomoravská metropole, kde ji přivítal v kostele Neposkvrněného Početí v Ostravě-Přívoze P. Adam Rucki. V kázání připomenul souvislost mezi Matkou Boží a ochranou nenarozeného života. Dále řekl, že bez mateřského rozměru Panny Marie se každá nauka stává pouhou ideologií.

Biskup ostravsko-opavské diecéze mons. František Václav Lobkowicz při večerní mši sv. řekl: „Rád bych se Panně Marii omluvil za naše předky husity…“ Šrámy na ikoně Čenstochovské Madony pocházejí totiž z r. 1430 a jsou dílem místních loupeživých rytířů, podporovaných českými husity, kteří táhli v rámci tzv. „spanilých jízd“ k Baltskému moři.

V pondělí 27. srpna byla další zastávkou ikony Olomouc, kde v katedrále arcibiskup mons. Jan Graubner prosil při koncelebrované mši svaté za odpuštění hříchů proti nenarozenému životu. Pomocný biskup mons. Josef Hrdlička v kázání řekl, že ikona je „zvláštním darem pro dnešní svět, který postrádá mateřskou lásku“. Při večerní liturgii v kostele olomouckých dominikánů P. Pavel Mayer OP uvedl, že v České republice umírá denně při umělých potratech 70 dětí. Dále připomenul vztah mezi Pannou Marií a starozákonní královnou Ester. Tak jako ona byla ochránkyní izraelského národa, je Matka Boží ochránkyní českého národa a všech ostatních. Průvodu městem a adorace až do nočních hodin se účastnilo velké množství věřících.

V úterý 28. srpna byla hostitelkou Matky Boží královéhradecká diecéze. V Koclířově u Svitav, sídle české pobočky Fatimského apoštolátu, ji přivítal její ředitel P. Pavel Dokládal. Odtud putoval obraz k sestrám sv. Vincence z Pauly do Mendriky, kde se starají o nevyléčitelně nemocné a staré lidi. Následovala katedrála v Hradci Králové, kde pomocný biskup mons. Josef Kajnek vyzval k obraně kultury života. Při noční adoraci se jedna žena svěřila s otřesnou informací, že má 6 vnoučat zmrazených v dusíku.

Ve středu 29. srpna připutovala Matka Boží do Prahy, nejprve do Lhotky, kde stojí kostel zasvěcený Panně Marii Královně míru, postavený na památku barbarského stržení mariánského sloupu v Praze 3. listopadu r. 1918. Hlava zničeného sousoší je uchovávána právě v tomto chrámu. Poté následoval jezuitský kostel sv. Ignáce, kde řeckokatolický biskup mons. Ladislav Hučko při mši sv. apeloval v kázání na nerozlučitelnost manželství a ochranu kultury života. Metropolitní kapitula u sv. Víta zapůjčila při té příležitosti vzácnou relikvii, lebku sv. Lukáše. Legenda totiž říká, že právě tento evangelista namaloval ikonu Čenstochovské Madony.

Poslední zastávkou obrazu Panny Marie na našem území bylo 30. a 31. srpna Brno, minoritský klášter. Při uvítací mši svaté ve čtvrtek generální vikář brněnské diecéze mons. Jiří Mikulášek řekl, že Bůh, když se stal člověkem v osobě Ježíše Krista, si odřekl i nebeskou slávu, ale neodřekl si rodinu. Tím sám svojí božskou autoritou zdůraznil její nezbytnost. Následovaly mariánský chvalozpěv akatyst podle byzantské liturgie a pobožnosti až do noci s hojnou účastí. V pátek při dopolední liturgii provinciál českých minoritů P. MUDr. Bogdan Sikora OFMConv poukázal na historickou skutečnost, že potraty, sexuální promiskuita a homosexuální ideologie byly poprvé uzákoněny v bolševickém Rusku hned po revoluci r. 1917. Dále připomenul, že varovná slova Matky Boží z Fatimy o zmizení mnohých národů z povrchu zemského se již začínají naplňovat, neboť Evropa zabíjí své nenarozené děti a v důsledku toho vymírá. Místa Němců, Francouzů, Holanďanů aj. zaujímají čím dál více přistěhovalci z muslimských zemí, kteří mají velký počet dětí.

Následovala Bratislava, hlavní město Slovenska. Matka Boží se octla uprostřed národa, který se mnohokrát v minulosti ukázal jako v pravém slova smyslu mariánský.

Mezi dnešními evropskými katolíky a polskými obránci Čenstochové v 17. století je zřejmá čím dál větší analogie. U hradeb Jasné hory vypadala situace z hlediska lidského rozumu beznadějně – a přesto se na přímluvu Matky Boží stal zázrak. Podobně beznadějně se jeví dnes postavení katolíků ve společnosti, především těch, kteří brání nenarozený i končící život, nerozlučitelnost manželství jednoho muže a jedné ženy a vysokou hodnotu rodiny. Bude se i tady Čenstochová opakovat? U Boha není nic nemožného. A Pán neodepře nic té, kterou od počátku vyvolil za Matku Vykupitele. V tom je naše naděje a také naše síla. Pouť Čenstochovské Matky Boží zcela určitě přinese své plody.

Radomír Malý

foto: johny06

Vydáno:15.9.2012 Zobrazeno:2369
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200