Dopis z národního centra MI

Vážení rytíři Neposkvrněné a čtenáři Immaculaty,

posíláme Vám z Národního centra Rytířstva Neposkvrněné srdečný pozdrav. Těší nás, že se s Vámi můžeme opět setkat prostřednictvím našeho časopisu Immaculata. Zároveň Vám děkujeme za zaslané dotazníky. Jsme rádi, že nám takto poskytujete zpětnou vazbu, že máte zájem o aktivnější zapojení se do Rytířstva Neposkvrněné. Zatím jsme dostali od Vás 223 odpovědí. Vzhledem k počtu registrovaných rytířů to není nijak velké číslo, avšak samo o sobě to již něco znamená. Náš dotazník mnohé povzbudil k zapsání se do Rytířstva a ke snaze tvořit skupinky MI. A to je náš cíl, o který usilujeme: posunout činnost Rytířstva ze všeobecné roviny MI1 do roviny MI2, kdy každý člen je v aktivním spojení s místní skupinkou a ta zase s Národním centrem MI. Znovu Vás vybízíme, zvláště Vás, kteří jste nám ještě dotazník nezaslali, abyste si udělali čas na jeho vyplnění. Můžete k tomu využít zde vytištěnou předlohu anebo její digitální verzi, kterou najdete na internetových stránkách (http://immaculata.minorite.cz/).

Někteří z Vás si myslíte, že odebíráním časopisu jste automaticky členy Rytířstva, avšak není to zcela totéž. Časopis vznikl jako nástroj Rytířstva a mohou ho odebírat všichni, kteří o to požádají, tedy i nerytíři. Pokud však někdo chce vstoupit do Rytířstva, pak je třeba vyplnit přihlášku, kterou Vám rádi zašleme.

V minulém čísle jsme Vás informovali o našich akcích. Nyní Vás chceme pozvat na každoroční pouť rytířů Neposkvrněné a čtenářů Immaculaty k Matce Boží Cvilínské (Krnov), která se bude konat v sobotu 11. srpna 2012. Touto akcí chceme uctít našeho světce sv. Maxmiliána Kolbeho, jehož 30. výročí blahořečení si letos připomínáme. Na posvátném místě chceme také opět svěřit své životy do rukou naší Paní, Panny Marie, aby nás vedla bezpečnou cestou ke Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu. Součástí setkání bude přednáška pana PhDr. Radomíra Malého s názvem „Zjevení Panny Marie ve Fatimě ve vztahu k dějinám 20. století“.

Podobná setkání nám mohou dobře posloužit k seznámení se a vzájemnému sdílení.

Plánujeme rovněž zúčastnit se cyrilometodějské pouti na Velehrad (5. 7. 2012). Pokud tam budete i Vy, rozhlédněte se kolem, snad se tam potkáme a budeme moci prohodit pár slov a navzájem se povzbudit. Poznáte nás podle minoritského hábitu a podle časopisu Immaculata.

Milí Rytíři, v tomto čísle se na Vás obracíme s naléhavou výzvou k modlitbě za celé Rytířstvo a zvláště za nás v Národním centru MI. Práce s organizování MI2 je velmi mnoho a hrozí, že v návalu práce člověku nezbude čas pro vnitřní duchovní život. Svatý Maxmilián nás v článku „Naše taktika“ z roku 1924 nabádá, aby hlavní zbraní rytíře Neposkvrněné byla modlitba. Píše:

„Modlitba a především modlitba – to je účinná zbraň v boji za svobodu a štěstí duší. Proč? Protože k nadpřirozeným cílům vedou pouze nadpřirozené prostředky. Nebe, neboli zbožštění duše – lze-li se takto vyjádřit – je něco v pravém slova smyslu nadpřirozeného. Čili přirozenými prostředky k tomu nelze dojít. Je zde zapotřebí rovněž nadpřirozeného prostředku: milosti Boží. A ta se získává pokornou modlitbou plnou důvěry. Milost a výhradně ona je příčinou osvícení rozumu, posilnění vůle a obrácení, tedy osvobození duše z okovů zlého. (...)“

Dalším důvodem, proč se na Vás obracíme s prosbou o modlitbu, je skutečnost, že hledáme pro MI vhodný formační program, který považujeme za velmi důležitý. Z Vašich ohlasů vidíme, že máte o něco takového zájem.

Neposledním důvodem prosby o modlitbu je i skutečnost, že potřebujeme si vyprosit ochranu před zlým duchem. Svatý Pavel o tom píše v listu Efesanům: „Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla“ (Ef 6,12).

Zvláště bych chtěl oslovit Vás, kteří jste staří či nemocní a vnímáte, že svýma rukama toho již moc neuděláte. Možná se cítíte zapomenutí a nepotřební. Avšak před Bohem tomu tak není. Máte v rukou silný nástroj modlitby, do níž můžete vkládat právě onu slabost, neschopnost, nepotřebnost, opuštěnost ... a vše přinášet jako oběť Bohu. Panna Maria z Fatimy říká, že mnoho lidí přichází do pekla jen proto, že se za ně nikdo nemodlí a neobětuje. Můžete tedy i přes svou slabost ještě mnoho dobrého udělat. Budeme Vám vděčni za Vaši modlitbu za nás. V naší brněnské skupince se pravidelně modlíme za naše nemocné bratry a sestry.

Těšíme se na setkání s Vámi na našich poutních místech na Velehradě či na Cvilíně. Srdečně Vás zveme, vydejte se na cestu, přijeďte, ukažte se...!

 

Pokoj a dobro!

br. Bohdan Heczko OFMConv,
provinční asistent pro MI

Vydáno:22.6.2012 Zobrazeno:967
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200