Nad televizní diskusí o církevních restitucích

Paní redaktorka Michaela Jílková z České televize je i katolické veřejnosti dostatečně známá, především svým čtvrtečním diskusním pořadem „Máte slovo“. Ten byl 7. června věnován církevním restitucím.

Reakce diváků byly přímo hrůzostrašné. Kolik nenávisti, tuposti a evidentní nevzdělanosti se stačilo během pouhých 45 minut nakupit! Prý „Církev si majetek v minulosti sama nakradla…“, „získala jej útiskem chudých a krutým násilím…“ „k ničemu jej nepotřebuje“, „to finanční odškodnění jde z kapes nás, daňových poplatníků“ a mnoho dalších podobných „mouder“ tady zaznělo. To všechno mohutně podpořila účastnice diskuse spisovatelka Lenka Procházková, smutně proslulá svojí demagogickou „žalobou“ ve věci církevních restitucí. Žel paní redaktorka Jílková k tomu také přispěla svojí „troškou do mlýna“ tvrzením, že prý ze strany Církve jde o „mamon“.

Pokud to myslí vážně, tak neví, co to mamon je. Podle Slovníku českých slov jde o snahu zaměřenou výhradně na získávání a hromadění majetku jakýmkoliv způsobem, poctivým i nepoctivým. V případě církevních restitucí jde však pouze o spravedlivé úsilí dostat zpět to, co Církvi bylo komunisty ukradeno – a to nikoli všechno, nýbrž pouze určitou část, neboť všechno vrátit nelze. Tento majetek je nezbytný k provozu církevních charitativních zařízení, škol a k opravě Božích domů – chrámů, není těžké zjistit, jaká spousta jich je v dezolátním stavu.

Finanční náhrada, kterou Církev má dostávat po dobu třiceti let, znamená ročně necelé dvě miliardy ze státního rozpočtu, nehledě k tomu, že duchovní budou mít nejprve nižší mzdy a posléze žádné. Tato částka je ve státním rozpočtu úplným pakatelem a jestli nad tím někdo lká, tak ať vezme na vědomí všechny katolické hospice a řadu dalších charitativních zařízení, které možná bude jednou potřebovat. Také bych se jej chtěl zeptat, proč nehorlí stejně bojovně proti předraženým veřejným zakázkám a přemrštěným výdajům na vydržování státních úřadů, z nichž některé jsou zcela zbytečné, ačkoliv to zatěžuje státní rozpočet nikoli 1-2 miliardami ročně, ale desítkami miliard?

Církev získala v minulosti svůj majetek výhradně z dobrovolných darů, o tom jsme psali již vícekrát. Věty o „krádeži“, „loupeži“, „útisku chudých“ a další, které v pořadu zazněly, pocházejí z arzenálu komunistické propagandy, která ještě před dvaceti a pár lety ovládala školní učebnice dějepisu a v mnoha případech ovládá dodnes. Pokud je mi známo, řada pedagogů se stále v hodinách dějepisu přidržuje tohoto vylhaného klišé, o komunistické perzekuci Církve po únoru 1948, o zatýkání, mučení, popravách a vraždách ani slovo, neboť už to „probrat nestačili“ a ukončili výuku dějepisu 2. světovou válkou.

A tady musíme říci kritické slovo do vlastních řad: Jak to, že tyto stupidity nadále straší lidem v hlavách? Jak využíváme mediálního prostoru, abychom jim čelili solidní argumentací? Jak prosazujeme, aby se ve státních školách učil dějepis po pravdě a aby se období komunistického teroru nezanedbávalo? Je zřejmé, že tady máme hodně velké mezery. Jinak bychom těžko slyšeli až takovou spoustu vyložených pitomostí na adresu církevního majetku, jeho historie a současnosti, jak se to stalo v pořadu „Máte slovo“.

Církevní restituce nejsou izolovanou záležitostí. Jde o celý komplex pohledů české veřejnosti na Katolickou církev, který nese výrazné znaky nejen bolševické, nýbrž ještě dřívější zednářsko-liberální propagandy, jíž jsme se dosud nepokusili výrazně a v masovém rozsahu čelit a vyvrátit všechny ty nesmysly a lži. Čím dříve tak učiníme, tím spíše nás budou brát naši nevěřící spoluobčané vážně. Bylo by naivní předpokládat, že se ihned obrátí, ale přece jen se budou na nás dívat s větším respektem jako na lidi, kteří mají odvahu obhájit to, čemu věří, a dokázat, že dosavadní zafixované představy značné části veřejnosti jsou lži, byť hájené i nositeli kultury á la Lenka Procházková.

Radomír Malý

 

Přečtěte si také: 
Jak Církev získala majetek?

 

Vydáno:8.6.2012 Zobrazeno:1655
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200