Immaculata – 20 let českého Rytíře Neposkvrněné

Vážení čtenáři, vážení rytíři Neposkvrněné,

letošní rok je plný významných výročí. Především náš časopis Immaculata slaví 20. výročí své existence. Navazuje na polského „Rytíře Neposkvrněné“, kterého před 90 lety začal vydávat sv. Maxmilián Kolbe. Svoje výročí slaví též mariánské apoštolské hnutí „Rytířstvo Neposkvrněné“ (MI), které náš světec založil před 95 lety. O významnosti o. Kolbeho svědčí fakt letošního 30. výročí jeho svatořečení. Dále si připomínáme 170 let od zázračného obrácení Alfonse Ratisbonnea, které se událo díky mimořádnému zásahu Panny Marie. No a nesmíme opomenout 95. výročí fatimských zjevení. Celá tato řada výročí nám říká, že Bůh je s námi a Matka Boží nad námi bdí.

V jednom žalmu se modlíme: Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej na žádné z jeho dobrodiní (Ž 103,2). Tak ani my, rytíři Neposkvrněné, ani náš časopis, a věřím, že ani Vy, milí čtenáři, nechceme zapomenout, že uplynulých 20 let bylo pro nás časem milosti.

Časopis vznikl v podstatě jen z nadšení lidí pro Boží věc, bez finančního zajištění a bez žurnalistických zkušeností. Díky Božímu požehnání a díky zápalu Vás, čtenářů, kteří jste Immaculatu významně rozšířili a finančně podpořili, náš časopis znají v celé České republice, na Slovensku a můžeme jej zasílat i našim krajanům v dalekém zahraničí.

V roce 1992 v první čísle jsme psali, že časopis svěřujeme do rukou naší drahé Paní, Neposkvrněné Panny Marie, o níž nebylo slýcháno, že by opustila ty, kteří se k ní utíkají. Dnes jí chceme děkovat za ochranu a vedení. Mnohé děkovné dopisy, které jste nám do redakce zaslali, svědčí o tom, že Matka Boží prostřednictvím svého časopisu byla blízko i Vám a dala Vám pocítit svou mateřskou ochranu.

Časopis sloužil jako posel, který evangelizoval, povzbuzoval a spojoval Mariiny rytíře do jednoho šiku. Za uplynulou dobu 20 let jsme do knihy rytířů zapsali téměř 10 000 jmen. Dosud Rytířstvo po organizační stránce funguje u nás na té nejnižší úrovni jako tzv. MI3, kde se každý zájemce zasvětí Panně Marii, nosí zázračnou medailku a podle vlastních možností se snaží šířit ideály MI dál. Dosud jsme však málo věnovali pozornosti dalšímu stupni MI2, kde každý člen je v aktivním spojení se svou místní skupinou a skupina zase s národním centrem Rytířstva Neposkvrněné. Rádi bychom na tom začali více pracovat. Nyní působíme jako jednotlivci, které konzumní svět může snadno omámit, zastrašit či umlčet, avšak spojíme-li síly dohromady, budeme se moci postavit i velkým výzvám. Zde má místo každý: mladý, který je v plnosti sil, stejně tak starý či nemocný, který toho „na oko“ moc nezvládne. Podstatné je odevzdat se Neposkvrněné se všemi svými schopnostmi, ale i s celou svou ubohostí. Ona to promění ve slávu Boží. Chceme se stát užitečným nástrojem v jejích rukou k rozšíření blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Chceme našeho Spasitele milovat srdcem Mariiným, protože její srdce bije zcela v souladu se srdcem jejího Božského Syna. Chceme také milovat naši Matku, podle vzoru jejího Syna. Svatý Maxmilián říkával: Kolik je ještě na světě lidí, kteří Matku Boží neznají, nectí a nemilují. Zde musíme přiznat, že k ideálu nám ještě mnoho schází a že jsme v uplynulém období 20 let nebyli tak ochotnými spolupracovníky, jak si to Neposkvrněná přeje.

Rádi bychom rozvinuli zmíněnou úroveň MI2, k čemuž je zapotřebí aktivního zapojení jednoho každého z Vás. Prvním krokem ať je vyplnění přiloženého dotazníku. Prosím věnujte pozornost kolonce e-mail či mobil, tato informace je pro nás důležitá, protože je ve srovnání s klasickou poštou mnohem pružnější a zároveň mnohem levnější. Jsem si vědom, že Vy, starší čtenáři, nemáte moc zkušeností s internetem, ale snad můžete poprosit Vaše děti či vnuky, aby Vám s tím pomohli. Vás mladší zase prosím, pomozte těm, kteří s internetem neumějí, odeslat náš formulář. Zároveň chci všechny pozvat k návštěvě našich webových stránek, které by měly sloužit jako místo vzájemné informovanosti o obecných aktivitách Rytířstva, ale i o těch Vašich místních.

Další příležitostí, jak společně pracovat na dobrém díle, může být POCHOD PRO ŽIVOT. Ten se bude konat v Praze v sobotu 24. března (program viz plakátek na 3. straně obálky). Je to důležitá akce na podporu té nejzákladnější hodnoty – práva na život. „Politici mlčí... gynekologové zabíjejí...“, avšak naše svědomí nesmí spát a nesmí nám být lhostejné zlo, které je pácháno na nevinných dětech, na nešťastných matkách a stejně tak na zmatených otcích. Byl bych velmi rád, kdybychom se na pochodu mohli setkat, pozdravit se a povzbudit. Přijďte, těším se na Vás. Kdo tam s námi nemůžete jet, podpořte toto dílo svou modlitbou a obětí.

Dále bych Vás chtěl požádat o rozšiřování našeho časopisu. Občas nám do redakce přijde dopis, v němž nám dopisovatel sděluje, jak objevil Immaculatu kdesi v kostele a že o ní dosud vůbec nevěděl. Pomozte nám, ať se o časopisu ví. Umístěte na Vaše webovky odkaz na naše stránky, nabídněte či objednejte někomu časopis – kdo ví, zda právě díky němu nenapomůžete někomu k nalezení životní orientace a tím k životu věčnému.

Nakonec Vám děkuji za Vaši přízeň a podporu, za každou Vaši modlitbu i za finanční dar. Pamatujeme na Vás u oltáře Páně, kde za Rytíře pravidelně na první soboty sloužíme mše svaté. Ve svých modlitbách Vás vkládáme do rukou Panny Marie.

br. Bohdan Heczko OFMConv

Vydáno:15.2.2012 Zobrazeno:1958
Biblický citát na dnešní den
Otče, přišla ta hodina. (Jan 17,1)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200