Jak Církev získala majetek?

foto: Lawrence OPRestituce, restituce, restituce! Toto slovo teď skloňují ve všech pádech všichni nepřátelé Církve jakéhokoliv ražení. Lze slyšet od levicových poslanců a číst v různých internetových médiích, že prý „Církev získala majetek, jenž jí byl komunisty r. 1948 ´znárodněn´, krádežemi, loupežemi nebo exekucemi odsouzených a upálených kacířů, proto je nemorální něco jí vracet“. Takové jsou nejčastější argumenty.

Něco tvrdit je ovšem jedna věc, něco dokázat druhá. Ať všichni odpůrci restitucí, kteří šíří takové „informace“, konkrétně uvedou, že třeba lesy nebo pole toho či onoho kláštera nebo biskupství byly získány takovou cestou! Ať předloží konkrétní listinné důkazy, že např. lesy olomouckého arcibiskupství byly zabaveny „kacířům“ apod. Ať uvedou jedinou kauzu, která by doložila, že ta či ona církevní instituce přišla k majetku nemorálním způsobem!

A jsme u jádra věci. Proč se nikde v tištěných nebo internetových publikacích těchto lidí nedočteme o jediném konkrétním případu, jenž by doložil takové tvrzení? Na to je jednoduchá odpověď: protože žádný neexistuje. Budeme-li pečlivě sledovat původ majetku jakékoliv církevní instituce, dojdeme buďto k darovací listině nebo ke kupní smlouvě. Žádné konfiskace, žádné „znárodnění“ (přesněji: „zcírkevnění“) majetku se tady nekonalo, marně bychom je v písemných pramenech hledali. Ani po bělohorské bitvě ne, protože zvítězivší habsburští císařové Ferdinand II. a III. mysleli hlavně na to, jak odměnit za věrné služby zahraniční šlechtu, která jim pomáhala. Církev nedostala nic, musela vystačit s tím, co měla před rokem 1620 a pokud nově zřízené kláštery v průběhu 17. a 18. století obdržely nějaký majetek, šlo ve všech případech o dary nebo koupě, na což jsou doklady. Ostatně větší část tohoto majetku zabral Církvi už Josef II. v letech 1780-90 během svého pověstného rušení klášterů, další část potom padla za oběť pozemkové reformě první Československé republiky, takže to, co komunisté zabrali r. 1948, byl už jen zbytek toho, co Církev měla původně.

Zdravý rozum a prostá lidská zkušenost dokazují, že žádná instituce na světě se neobejde bez alespoň minimálního majetkového či peněžního zajištění. Pán Ježíš a hlouček věrných kolem něho měli také potřebné finance, o něž, jak se lze dočíst v evangeliích, se staral Jidáš. To byl první „církevní majetek“ v dějinách. Samozřejmě je rozdíl mezi majetkem, sloužícím potřebám několika desítek lidí a majetkem, sloužícím potřebám světového společenství čítajícího miliardu, jíž Katolická církev dnes je. Proto je přirozené a logické, že tato komunita musí také disponovat přiměřeným majetkem, odpovídajícím jejímu rozsahu a celosvětové činnosti. Na úsvitu našich dějin odkazovali velmožové biskupstvím, kapitulám a klášterům majetky, z nichž Církev budovala charitativní zařízení a školy. Bez tohoto církevního majetku by byl těžko myslitelný civilizační pokrok křesťanství. Samozřejmě se vyskytly i v Církvi případy zneužití majetku, jenže v celkové perspektivě přinesl mnohem víc dobrého než zlého. Bez majetku by těžko mohla Církev dnes vydržovat hospice, azylové domy, církevní školy a další užitečné instituce.

A pokud někdo argumentuje, kolik budou restituce stát českého daňového poplatníka, nechť si přečte brilantní „výčet“ P. Josefa Koláčka SJ pod tímto článkem.

-rm-

Kolik?

Kolik stojí jeden den ve vězení?
Kolik stojí týden ve vězení?
Kolik rok a kolik desítky let?
Kolik stojí stovky a tisíce let ve vězení?
Kolik stojí 42763 let v komunistických vězeních ČSR?
Tolik let tam strávili řeholníci a řeholnice v rozmezí let 1950-1968.

Před půlnocí z 13. dubna (přesně měsíc před 33. výročním dnem zjevení P. Marie ve Fatimě) byly všechny mužské kláštery přepadeny, 2500 řeholníků bylo násilně odvezeno ozbrojenými estébáky, esenbáky a komunistickými milicionáři a zároveň všechen jejich majetek byl zabaven. Zůstalo jim jen to, co měli na sobě.

Na svátek Povýšení sv Kříže, 14. září 1950 bylo podobně likvidováno na 10000 řeholních sester. Jenom den po zářijovém výročním dnu fatimského zjevení!

Když během Pražského jara v roce 1968 představení jednali s Dubčekovou vládou o obnovení řeholního života v komunitách, naráželi na rozpaky až odpor. Tehdy vznikl nápad spočítat, kolik let strávili řeholnící a řeholnice v komunistických vězeních ČSR.

Ačkoliv již téměř třetina z nich v údobí 1950 - 1968 zemřela, zbývající dvě třetiny, tj. asi 8200 řeholníků a řeholnic strávilo ve vězení oněch 42763 let.

 

Kolik to stojí? Dá se to vůbec vyčíslit?
A to byla pouze malá část katolické církve v ČSR.

 

Kolik stojí život 32 letého kněze Jan Buly?
Popraven ve jménu ČSR v Jihlavě 20. května. 1952.

Kolik stojí život 39 letého kněze Václava Drboly?
Popraven ve jménu ČSR 3. srpna 1951.

Kolik stojí život 40 letého kněze Františka Pařila?
Popraven ve jménu ČSR  3. srpna 1951.

Kolik stojí život 38 letého sedláka Františka Kopuletého?
Popraven ve jménu ČSR  3. srpna 1951.

Kolik stojí život 50 letého sedláka Jaroslava Melkuse?
Popraven ve jménu ČSR  28. 3. 1953.

Kolik stojí život 20 letého Drahoslava Němce?
Popraven ve jménu ČSR  3. srpna 1951.

Kolik stojí život 57 letého  Antonína Plichty?
Popraven ve jménu ČSR  3. srpna 1951.

Kolik stojí život  22 letého Antonína Plichty?
Popraven ve jménu ČSR 3. července 1951.

Kolik stojí život 22 letého Stanislava Plichty?
Popraven ve jménu ČSR 23. května 1953.

Kolik stojí život 46 letého Gustava Smetany?
Popraven ve jménu ČSR 28. března 1952.

Kolik stojí život 34 letého Antonína Škrdly?
Popraven ve jménu ČSR 3. srpna 1951.

V rámci této akce StB „Babice“ bylo po loutkovém procesu, stejném jako v březnovém procesu s deseti opaty a provinciály, kdy ÚV KSČ předem stanovil výši trestů, odsouzeno více než 100 osob,  z toho 11 k trestu smrti; čtyři další zemřeli ve vězení.

V rámci této akce StB byli občané odsouzeni na více než 1375 let těžkého žaláře, kromě toho byly postiženy rodiny odsouzených zabavením všeho majetku a vystěhováním. A to je pouze „pars pro toto“.

 

Co všechno je zapsáno anděly v Knize života z ostatních českých a moravských diecézí?

P. Jan Bula byl v roce 1990 plně rehabilitován, opět ve jménu ČSR naprosto nevinen, ale přesto popraven ve jménu ČSR.

V březnu 2004 brněnský biskup Vojtěch Cikrle zahájil proces blahořečení Božího služebníka Jana Buly.

Ti všichni dojdou spravedlnosti, a budou oslaveni až před Božím soudem.

A my to jednou uvidíme.

 

Josef Koláček, sv. Jana Boska 2012


Vydáno:3.2.2012 Zobrazeno:2969
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200