18. - 25.1.2012

Motto:
„Všichni budeme proměněni
skrze vítězství našeho Pána Ježíše Krista“
(srov. 1 Kor 15,51-58)

 

Člověk nemůže žít bez pravdy o sobě, o životě, o světě, o Bohu. Je vyzýván, aby pravdu stále objevoval a přehodnocoval to, co poznal, co viděl, co se dozvěděl...

Pro křesťana je nejvyšším kriteriem pravdy Osoba – Ježíš Kristus. On přišel, aby vydal svědectví pravdě.

Pokud tedy Kristus přinesl jedinou pravdu a sám sebe nazval „cestou, pravdou a životem“, potom přetrvávající nedostatek jednoty mezi křesťany – věřícími v Krista – je skutečně „pohoršením světu a poškozuje svatou věc hlásání evangelia všemu stvoření“ (Dekret o ekumenismu Druhého vatikánského sněmu). Proto také katolická církev zve křesťany k modlitbě za jednotu.

Během letošního týdne modliteb za jednotu budeme rozjímat biblický text z Prvního listu sv. apoštola Pavla Korintským.

51Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, 52naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. 53Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. 54A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno:

‚Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!
55Kde je, smrti, tvé vítězství?
Kde je, smrti, tvá zbraň?‘

56Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. 57Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!
58A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Témata jednotlivých dnů modlitebního oktávu jsou následují:

1. Proměněni Kristem služebníkem

2. Proměněni trpělivým čekáním na Pána

3. Proměněni trpícím služebníkem

4. Proměněni Pánovým vítězstvím nad zlem

5. Proměněni pokojem zmrtvýchvstalého Pána

6. Proměněni vytrvalou Boží láskou

7. Proměněni Dobrým pastýřem

8. Sjednoceni pod Kristovou vládou

 

Doporučujeme k přečtení:

Vydáno:17.1.2012 Zobrazeno:963
Biblický citát na dnešní den
O čem to rozmlouváte? (Lk 24,17)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200