Přání z mezinárodního centra MI

Váženi čtenáři a Rytíři Neposkvrněné,
z mezinárodního centra MI jsme obdrželi přání k Vánocům, které zde v překladu uvádíme.

Nejdražší,
je blízko den, kdy budeme slavit Narození Páně. Je to veliké tajemství, které můžeme rozjímat: Bůh, který se stává člověkem zbožšťuje naše člověčenství a obohacuje jej tím, že z něj číní tajemství. Kéž nám tento krátký text svatého Maxmiliána pomůže otevřít se pravému smyslu této slavnosti. Starozákonní židé se pak modlili takto spolu s prorokem Izaiášem: “Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost, nechť se otevře země a urodí se spása” [Is 45, 8]. A přišel ten, který byl očekáván, který byl vzýván. Bůh, Syn Boží. A sestoupil z nebe do lůna Nejčistší Panny. Všude, kde začíná život, je přítomno srdce matky, která miluje a starostlivě bdí. Proč bychom neměli cítit milostiplnou starostlivost Mariina srdce také v životě víry, v nadpřirozeném životě, v životě milosti, v duchovním životě? Kéž toto Narození se stává hymnem v našem životě. Kéž nás naučí příjímat a střežit Slovo Boží. Kéž nám navrátí naději a radost a naučí nás být někonečně vděčnými za dar Božího dětství.

 

Požehnané Vánoce 2011!

 

Raffaella Aguzzoni 
e Consiglio Int. Milizia dell’Immacolata

 
Biblický citát na dnešní den
Otče, přišla ta hodina. (Jan 17,1)
 
 

Nejnovější vydání Immaculaty

Immaculata

 

Časopis si můžete objednat:

 • Na adrese:
  Konvent minoritů v Brně
  Minoritská 1
  602 00 Brno

 • Na telefonním čísle:
  Mobil: 605 459 174 (Po-Pá 9:00 - 12:00)

  Tel: 542 215 600 (ústředna - budete přepojení)


 • Pomocí objednávkového formuláře


 • Číslo našeho účtu:
  7498984001/5500
  (Dary z ČR)

 

 • Dary ze Slovenska:
  č.ú.: 4060015034/3100
  IBAN:SK3131000000004060015034
  SWIFT: LUBASKBX
 • Dary ze zahraničí (kromě Slovenska):
  IBAN: CZ1555000000007498984001
  SWIFT: RZBCCZPP
 

Nakoukněte do archivu


 
 
Adresa redakce: Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: immaculata(zavináč)minorite.cz
Bankovní spojení: Commerzbank AG, č.ú. 50013424/6200